Bathmensekrant.nl is een uitgave van Artzet Media en heeft als doelstelling het dagelijks nieuws uit het verspreidingsgebied van de Bathmense Krant te brengen in de vorm van een online krant.

‘Meeleven als teken van verbondenheid’

Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek

BATHMEN-OKKENBROEK – In goede maar vooral in slechte tijden is het van groot belang om je gesteund te voelen door anderen. Vroeger vond dat als vanzelfsprekend plaats binnen familie- en dorpsverband, maar vooral ook binnen de geloofsgemeenschap waar je bij hoorde. Nu de secularisatie in de kerken zijn intrede heeft gedaan, is dat laatste aspect voor veel mensen verdwenen.Gelukkig heeft de maatschappij als geheel dat – in zekere zin – overgenomen en zien we bij rampen en persoonlijke verliezen, zoals afgelopen week in Oss, een enorme verbondenheid en solidariteit met elkaar.

Binnen de kerken proberen we dat meeleven onderling op hoogte- maar zeker ook op dieptepunten persoonlijke inhoud te geven, omdat we ons gedragen weten door een God van hoop en van liefde.

Laten we als samenleving zo samen om mensen met pijn, met rouw en verlies blijven staan, zodat ze zich gehoord en verstaan voelen. Want: ‘Rouw heeft stilte nodig, rust en tijd én een ander om naar je verdriet te luisteren’.

U mag daarvoor altijd een beroep op ons doen. Wees wel:kom!