Bathmensekrant.nl is een uitgave van Artzet Media en heeft als doelstelling het dagelijks nieuws uit het verspreidingsgebied van de Bathmense Krant te brengen in de vorm van een online krant.

Column het Zwarte Schoap

Burenplicht

Sjonge, jonge jonge, wat ne zwoare wekke. Twei buurvroole diet jeuirig waren op dezelfden dag. Op zich heult det wal op met de felicitaties. Alleene, eentje worden der vieftig en det wol ze weten .De burenplicht reup. Doar mos ne Sarah worden gemaakt en netuurlijk heurden doar ne tekst bie. Zo stonden wie as buren, met tien man, um ne half angetrökken Sarah.
Sjonge, jonge jonge wat een wark. Eaven ne blouse der oaver hen en ne groten bos stroo der achter en het begun al behoorlijk te lieken. Vief minuten later was het vuur mekaar. De vrouwleu waren nog drok gangs met de tekst, toen wie al hooge en breed an de consumpties zaten. Zoaterdag s’oamds mos het menske geplaatst worden. Sjonge jonge jonge wat een wark. Met ne groten trekker worden Sarah an e voert. Gelukkig kon e wie nog net een pleitske vinden. Het geheel worden drek good gekuurd en zo moesten wie al rap noar de feesttente um Sarah te loaten pissen. Sommige buren vergatten heelemoal de tied en gungen pas den anderen dag op huus an. De verjeuirdag mos toen nog beginnen. Prachtig mooi weer, de consumpties prima op temperatuur. Iedereene good te passe, gen wolkje an de loch, nog neet en volop muziek. Toen iedereene van binnen al lekker nat was begun het te reagenen en neet te zuunig. De tente was neet helemoal waterdichte. Hier en doar hoopten het water zich lillijk op. Grote hagelkeie sprungen links en rechts deur de tente. In één keer was het stille, het elektrisch viel uut. Ie heurden allèène nog maar de reagen en de hagelsteender. Het feest leed er nit onder en eaven later spölden de muziek weer deur. Ie moggen gewoon met etten. Gen mense hoeven der veur het melken noar huus. Doar kwam gen einde an. Tut soavonds laate was ter volop muziek en gen buurman diet er klachten oaver had. De burenplicht zit er weer op, sjonge jonge jonge wat een wark.

Eene steeg ter op

Hemelvaartsdag fietsen, zundag, allemachtig heete, weer fietsen. Ik kan oe vertellen dat ik, noa al die kilometers, de konte mooi veraldereert hebbe. Toch was het genieten gebloazen en dan weer schrikken van al die skiws. Onderweg, bie de Koolewee, net noa het kasteel van Jan van Arkel, zag ik ne lange file veur mie. Het deed mie denken an die file op den hoogen barg in Nepal. Klik hier voor het hele artikel

Het skiw in de karsenboom

Ie zeet het neet meer. Zun skiw stelden ook niet zo völle veur. Een old oaverhemd met een stuk strootouw op een kruus van bonenstökke en det gung dan hooge in de boom. Der umme hen nog een stuk of wat van die zilverpepieren slingers, diet lawaai maakten in de wind. Het was gen gezichte, maar de vogels bleven wal een tiedje van de karsen of en doar ging het umme. Klik hier voor het hele artikel

Burenplicht

Sjonge, jonge jonge, wat ne zwoare wekke. Twei buurvroole diet jeuirig waren op dezelfden dag. Op zich heult det wal op met de felicitaties. Alleene, eentje worden der vieftig en det wol ze weten .De burenplicht reup. Doar mos ne Sarah worden gemaakt en netuurlijk heurden doar ne tekst bie. Zo stonden wie as buren, met tien man, um ne half angetrökken Sarah. Klik hier voor het hele artikel

Moodertje leef

De mooderdagblomen bint gekocht. Honderdtachtig begonias stoat er in de tuin te pronken. In het darp zag ie vaders sjouwen met grote bossen blomen. Zie bint mooder neet vergetten. Mooderdag, de kinder komt. De worskes ligt te pruttelen in de panne en de whiskey steet kloar um te worden genuttigd. Vaa kik ter noa en weet det er wier etten en drinken genog is. Straks bint ze der allemoal. Klik hier voor het hele artikel

De leste busse

Vèèr mei. De vlagge halfstok. Wiej volgt de plechtige herdenking op de Dam. Ie zeet hoe ôôld of de ôôggetuugen bint geworden. Noe al vierenzeumtig joar vriejheid. Het lik de gewoonste zaak van de wereld. In het vervolgprogramma zeet wiej de razzias, oaveral in het land en de gruwelen van Westerbork. De ontzetting op de gezichten van de slachtoffers. Klik hier voor het hele artikel

Respekt

Het weer verandert. Het vuurjoar hangt in de loch. Ie zeet ze weer langs koppeln. Neust de schooljeugd, de fietsers, de racers en de wandelaars. Vuural motoren wilt de gaspiepe nog wal is lös trekken at ze het rechte einne op goat. Het bint neet beeste diet vuur de eerste keer de weide in meugt. Zie loat oe achter in ne loch van benzine. Zo hef een ieder zien plezeer. Doar bint ôk vaste passanten. Alle morgens komt ze langs. Klik hier voor het hele artikel