Bathmensekrant.nl is een uitgave van Artzet Media en heeft als doelstelling het dagelijks nieuws uit het verspreidingsgebied van de Bathmense Krant te brengen in de vorm van een online krant.

Column het Zwarte Schoap

Leve de vrijheid

Toearegs en Jihadisten stoat mekaa noar het leaven in Mali. Minstens veertig dooien. In Zuud Amerika een massagraf van 140 kinder en 200 lama’s, zo te zeen, 600 honderd joar geleden, op ne beestachtige meneere, geofferd an hogere machten, um better weer of te dwingen. In Nederland, angstige berichten uut den Haag, vanuut een religieus gebouw. Het is maar ne korte opsomming van gebuurtenissen, diet disse wekke het niejs haalden. Allemoale verschillende geleuven en culturen. Klik hier voor het hele artikel

Wit zwart, respekt, zwart wit

Altied as ie deur het darp hen gingen, altied was hij al doar. Iedereene kennen hem en zeker as ie bie ABS regelmoatig kwammen buurten. Ook de jongeren uut de plaatsen in de umtrek kwamen hem in de joaren zestig en zeuventig al tegen bie Boode, woar hij keurig de biertjes rond brach, zodat ie wat meer mood kreegen bie het vrouwvolk.

Klik hier voor het hele artikel

Betaald voetbal

Het kleine manneke is zes joar geworden en sinds een moand of wat zit e op de voetbal. Netuurlijk heb ie as opa hem de allereerste beginselen bie gebracht. Noe spölt e met in de competitie. Het allermooiste is at det keerltje dan ne goal maakt. Ie geeft hem een eurootje en hij is ter blie met. Ie hadden hem net zo good een dubbeltje kunnen geven, alhoewel, hij leert snel. Hij is ter zelfs zo veer met dat e hoaste iedere wekke een doelpuntje maakt. Klik hier voor het hele artikel

Lijst Loo

De Verkiezingen bint ewes. Der is in Dèimter neet zo völle veranderd. De man met onmeunig völle vuurkeurstemmen nemt gelukkig zien zetel in. Hij stun op de negende plaatse, maar van Lijst Loo was hij wis en waarachtig de liesttrekker ewes. Doarumme alleen al heurt hij in de Road. Een paar vertrouwde gezichten goat wie missen, allemoale bedankt, het geet oe goed. Wie hebt er vertrouwen in, det de opvolgers deurgoat met een nuchtere kiek op de stad en de umliggende dorpen en good met blieft doon an de politiek. Deaventer, van oolds her een rood bolwerk, is deur alle herindelingen völle kluuriger geworden. Klik hier voor het hele artikel

Ostara

Heel geheimzinnig. Wie was disse Godin? De geleerden bint het er niet oaver eens. Wie hoolt het er op det het een Saksische Godin was van de lente en de vruchtbaarheid. De Saksen, ooit hier noar Salland gekomen, heulden van het stokken van grote vuren, um de winter te verjagen en de lente op te halen. Het verbranden van bossen en holt maakten de grond vruchtbaar. Klik hier voor het hele artikel

Beuke

Nee, gen beume disse keer, gewoon boeken. Van de wekke zat ik te kieken noar beelden van het grote boekenbal in Amsterdam. Van allerlei schrieversvolk kwam der oaver den rooien loper um met mekaa een gezellig feesje te bouwen. Det moet wie in Battum ok ne keer doen, moet ze gedacht hebben. Ja, det wis ie misschien nog niet, maar wie hebt in Battum ook geweldige schrievers. Doar zit er zelfs meerderen in Loo Battum en loat noe juust, dreie doarvan, op 17 meert beginnen met ne echte bookenpresentatie. Klik hier voor het hele artikel

Battemse scheuipkes goat allemoale stemmen

Nog neet zo lange geleden was ter op de Battemse karmse nog ne echte schoapenmark. Jammer genog, deur regeltjes van disse nieje tied, is det niet meer. Gelukkig zeej’ in de buutengebieden nog wal is ne heele kudde lopen. Een mooi gezichte, die wollen bolletjes op die kaale weidens. Met de keulte van de ofgeloopen wekke zult ze noe wa binnen weazen.

Klik hier voor het hele artikel

Eaven een beumke opzetten

De vergadering is ewes. De gemeente hef zien excuus angeboden. Doar zat nog gen rot holt an de boom, mar is volgens de experts terecht gerooid. Den boom was doodziek, maar hef wel de storm oaverlèèfd, terwiel det zo völle andere beume het leudje hebt eleg. De gemeente zal nog uutleg geven in de Battumse krante. Juust det mot ze doon, het Battums gemeentelijk niejs in de Battumse krante en niet in de Steden Driehoek, dent in Battum as één van de eersten bie het old pepier lig. De gemeente moet der oog veur hebben, det ook het niejs in de kleine kernen duudelijk veur het voetlech wordt ebrach.

Den boom, was ter noe drek direct gevoar det e umme zol vallen? Nee heur, as die oolderdomskwoale der was, hadden ze ‘m toch ook wal alle joaren eaven kunnen controleren, net as det euldere leu ne griepspuite kunt halen. Nee heur, het advies was ter, dus, de biele der in, wie hebt wal wat anders te doon, as ons druk maken oaver nen olden boom in Battum. Want zo is het, as dissen boom, met of zonder Belcampo op de Brink in Deaventer had e stoane, was ter wal meer commotie oaver ewes. De politiek was ter vaste boaven op gesprongen. De politiek, wie hebt ze nog weinig geheurt en zeker niet oaver dissen boom. Ja, eene pertieë hef het naamplaatje veilig gesteld. De boom is niet meer te redden, maar het Battems gemeentelijk niejs in de Battemse krante det kan. De gemeentelijke bijdrage diet de Battemmers doaran geeft, hooft niet noar de Stedendriehoek. Ook al gif het wat extra kosten, dan nog, Battums niejs in de Battumse krante. Verget niet te stemmen.

Van Hermien noar Carlijn

Lettele kan der maar niet genog van kriegen. Wekkenlang waren ze in het niejs met superkoe Hermien, diet as ne dollen stier deur de bossen van het Oostermoat denderen. Zie haalden der gen medaille met, alleen het landelijke niejs. Inmiddels zit Hermien met eur zuster in een rusthuus. Kon het het eindelijk, as vanolds, rustig worden in het rustieke Lettele, haalt ze in één keer weer alle landelijke dagbladen met de denderende golden rit van Carlijn Achtereekte. Olympisch kampioen op de 3000 meter. Klik hier voor het hele artikel