Bathmensekrant.nl is een uitgave van Artzet Media en heeft als doelstelling het dagelijks nieuws uit het verspreidingsgebied van de Bathmense Krant te brengen in de vorm van een online krant.

Okkenbroek

Gezond bewegen in herfst en winter: belangrijk!

Wandel daarom mee in Okkenbroek op 26 november!

OKKENBROEK – Bewegen en buiten zijn, twee zeer belangrijke dingen om je fitter te voelen en vitamine D op te doen. In de herfst en winter valt het nog niet altijd mee om daar elke dag aan te voldoen; zeker voor het ‘buiten zijn’ ontbreekt de lust vaak en bovendien zijn de dagen erg kort. Klik hier voor het hele artikel

Okkenbroek, Lettele & Oude Molen steunen Diabetes Fonds met € 1105,31

 

Bathmen haalt € 2.894,67 op

OKKENBROEK – LETTELE – OUDE MOLEN – BATHMEN -Twaalf vrijwilligers gingen van 30 oktober tot en met 4 november in Oude Molen, Okkenbroek & Lettele op pad voor het Diabetes Fonds. Gezamenlijk haalden zij met de collectebus € 1105,31 op. In Bathmen liepen 61 collectanten, die samen € 2.894,67 ophaalden.

‘Bedankt, Lettele, Oude Molen, Okkenbroek & Bathmen! Wij zijn erg blij met de bijdrage van de collectanten, de gevers en iedereen die zich heeft ingezet. Met dit geld betalen we nieuw onderzoek naar diabetes en geven we uitleg over de ziekte.’

Ongeveer één miljoen Nederlanders hebben diabetes. Iedereen kan het krijgen en iedere dag komen er in ons land 200 mensen met diabetes bij.

Veel mensen denken dat diabetes wel meevalt, maar helaas kan het ernstig zijn. Diabetes leidt ook vaak tot andere ziekten of klachten. Zoals hart- en vaatziekten, dementie en problemen met ogen, nieren en voeten.

Het Diabetes Fonds houdt elk jaar een collecte. Het opgehaalde geld gaat naar onderzoek om diabetes beter te behandelen of te voorkomen. Het Diabetes Fonds betaalt in Nederland het meeste onderzoek naar diabetes.

Oplossingen door onderzoek

Dankzij onderzoek is al veel bereikt waardoor mensen met diabetes gezonder en langer kunnen leven. Zo is ontdekt hoe diabetes type 1 ontstaat, dat is een fout van het afweersysteem. Daardoor kunnen we nu bij sommige kinderen diabetes afremmen. Ook is er nu bijvoorbeeld betere begeleiding van mensen met diabetes en depressie, wat vaak samengaat. Daardoor voelen mensen zich beter en ze blijven gezonder. Geld voor meer onderzoek is hard nodig. Het Diabetes Fonds zet zich hiervoor in.

 

Niemand aan de deur gehad?

U kunt alsnog geld overmaken op giro 5766 t.n.v. het Diabetes Fonds in Amersfoort. Voor meer informatie: bel 033 – 462 20 55 of kijk op www.diabetesfonds.nl. Namens iedereen met diabetes: hartelijk dank!

Dromen over liefde

Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek

BATHMEN-OKKENBROEK – In de Bijbel staat een heel mooi poëtisch stuk over de liefde. Over wat liefde uitwerkt en ook over wat liefde niet doet. Liefde is niet haatdragend, maar liefde vergeeft. Liefde is niet grof, maar liefde is fijngevoelig. Ik vind het heel bijzonder dat zo’n stuk, bijna 2000 jaar geleden geschreven, nog zo precies past bij onze tijd. Klik hier voor het hele artikel

Dank U wel!

Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek

BATHMEN/OKKENBROEK – We vinden het heel normaal dat je dankjewel zegt als iemand iets voor je doet. Als iemand je feliciteert, of als je een cadeautje krijgt dan zeg je: “Dankjewel”. Als iemand je helpt bij een klusje of als iemand de deur voor je openhoudt, zeg je: “Dankjewel”. Klik hier voor het hele artikel