Bathmensekrant.nl is een uitgave van Artzet Media en heeft als doelstelling het dagelijks nieuws uit het verspreidingsgebied van de Bathmense Krant te brengen in de vorm van een online krant.

Oude Molen

Studie naar verbetering verkeersveiligheid kruispunt Oude Molenweg / Oostermaatsdijk met Holter-

weg/N344 binnenkort van start

OUDE MOLEN – In de Bathmense Krant van januari 2016 werd een uitgebreid artikel gepubliceerd over de op stapel staande studie naar de mogelijkheden om de verkeersveiligheid van de kruising Oude Molenweg/Oostermaatsdijk met de N344/Holterweg te verbeteren. Klik hier voor het hele artikel

Geraniummarkt bij korenmolen De Leeuw en

Open Molendag De Leeuw

7 mei 2016

7 mei 2016 Geraniummarkt 2

OUDE MOLEN – Vanaf 10.00 – 16.00 uur is de molen open voor publiek. Molengidsen zullen op een deskundige manier de bezoekers door de molen begeleiden. Ondertussen beantwoorden zij vragen en vertellen over dit Rijksmonument, over molens in het algemeen, over de wind, de granen en de aloude techniek van het malen Klik hier voor het hele artikel

Studie Verbeteren Verkeersveiligheid N344 kruising Oude Molenweg/ Oostermaats-

dijk te Oude Molen op komst

Studie Verbeteren Verkeersveiligheid

Door Mees Struijs. (Namens het buurtcomité ‘Verbeteren Verkeersveiligheid N344 Oude Molen’ , bestaande uit Mees Struijs (penvoerder), Bart Spikker, Silvia Zomer, Yvonne Harleman, John Harleman, Martijn Habermann en Jan Spikker.

OUDE MOLEN – Tijdens de door Wij-Deventer georganiseerde ideeënronde in Bathmen in november 2014 is door de Buurtvereniging Oude Molen aandacht gevraagd voor de gevaarlijke kruising van de Oude Molenweg/Oostermaatsdijk met de Holterweg (provinciale weg) N344. Klik hier voor het hele artikel

Wintermarkt Oude Molen succesvol verlopen

Wintermarkt Oude Molen

OUDE MOLEN – Uitermate tevreden kijken zowel het organisatiecomité van de ‘Vrienden van de Molen’ als de kraamhouders terug op de Wintermarkt 2015, die afgelopen zaterdag 12 december rondom de molen De Leeuw  werd gehouden. Was er aanvankelijk nog wat zorg of het weer mee zou werken, tijdens de markturen zelf bleek die zorg ongegrond. Klik hier voor het hele artikel