Bathmensekrant.nl is een uitgave van Artzet Media en heeft als doelstelling het dagelijks nieuws uit het verspreidingsgebied van de Bathmense Krant te brengen in de vorm van een online krant.

Welbeschouwd

Exoten

Welbeschouwd: breinscheuten

Onlangs stonden astronomen in vuur en vlam. Maar liefst 40 lichtjaren weg was een stelsel van zeven planeten ontdekt. Sommige daarvan leken op onze aarde, dus met kans op buitenaards leven. Ik moest denken aan het laatste kerstdinertje dat we thuis hadden met onze kinderen en kleinkinderen. Waarschijnlijk de laatste keer compleet: ze worden groot en zwermen uit. Ik had weer een ernstig kerstverhaal voor hen geschreven. Daar kwamen we natuurlijk heftig over te spreken. Maar er kwamen méér onderwerpen aan bod, en állemaal werden ze met de nodige passie bediscussieerd. Ik denk wel eens: van wie hebben die kleinkinderen dat toch. Klik hier voor het hele artikel

Catastrofe Theater-Reversed

Welbeschouwd: breinscheuten

In 1989 promoveerde een collega op Ingebeelde lelijkheid. Over mensen, vooral vrouwen, die ervan overtuigd zijn lichamelijk zo onaantrekkelijk te zijn dat anderen zich daaraan storen. Ingebeeld, want ‘objectief’ gezien sloeg het nérgens op. Therapie bleek mogelijk met het Catastrofe Theater (CT). Hierbij wordt de ergste sociale catastrofe die een patiënt vreest in een groep uitgespeeld en ontmanteld. Ik koos een eigen variant als basis voor mijn toegezegde analyse en advies rond de gigantische klimaatbeheersingsproblemen in ons nieuwe Stadskantoor: de omgekeerde vorm, CT-Reversed! Klik hier voor het hele artikel

Kantorenbouw van Babel

Welbeschouwd: breinscheuten

Er heersen Siberische toestanden in ons Stadskantoor. IJzige temperaturen, kleumende ambtenaren. Ze kregen de aanbeveling vooral thuis te gaan werken en weg te blijven van dat symbool van Babelse grootheidswaan. Waarom? Een overambitieus gebouw waarin de temperatuur niet te regelen blijkt. Blauwbekkende receptionistes, geitenwollen sokken dragende bodes, projectmanagers met driedubbele, zelfgebreide borstrokken en ga zo maar door. B&W: het gaat om wat inregelprobleempjes, geef ons twee jaar en het is gefikst! Erg? Ja, héél erg. Zó erg dat ik toestemde met een probleemanalyse en een advies voor een oplossingsrichting te komen. Ik koos voor een enkelvoudige casusbeschrijving. Klik hier voor het hele artikel

Is er hoop?

Welbeschouwd: breinscheuten

Mag je liegen? Mijn advies: lieg nooit! Moet je dan de wáárheid spreken? Onzin, in de wereld gebracht door een dubieuze Amerikaanse zielenknijper. Maar wat dán? Simpel: lieg niet, vertel niet per se de waarheid, maar geef hoop! Drie voorbeelden. Klik hier voor het hele artikel

Warboeldag

Welbeschouwd: breinscheuten

Deze column valt me zwaar. Het is een warboel in mijn hoofd. De onderwerpen gieren door mijn kop als een grillige zwerm spreeuwen. Waar moet het over gaan? De ‘Pietendiscussie’ en die meest ‘racistische’ Sinterklaasetalage van heel Bathmen in onze mooie Wereldwinkel? Over het Moskou aan de IJssel dat zich blijkt te weerspiegelen in het Siberische klimaat in dat nieuwe Stadskantoor? Over die recente ‘Preek van de Leek’ en de waarschuwing ‘niet voor God te moeten willen spelen’? Over de vraag of je mag liegen? Ik laat het allemaal liggen, ze komen nog wel een keer. Nu ga ik voor iets heel anders, die Boeldag van onlangs. Voor mij dus die ‘Warboeldag’. Klik hier voor het hele artikel

Buiten gebruik

Welbeschouwd: breinscheuten

Het kan er in een mensenhoofd raar aan toe gaan. Neem een paar weken terug. Voor de Boeldag zag ik op een stoep zo’n oud televisietoestel staan met zo’n uitstekende beeldbuistoeter. Opeens schoot er een reclametekstje door mijn hoofd dat vroeger op de televisie werd gebruikt: Lekker samen voor de buis, … ja gezellig. Klik hier voor het hele artikel

Poëzie

Welbeschouwd: pseudologische krompraat?

Het stond in de Stentor van 24 augustus: ‘Paden Bussloo in beton gegoten’. Rond een deel van de recreatieplassen wordt de asfaltverharding van de fietspaden vervangen door beton. Beton is niet alleen duurzamer dan asfalt, maar geeft ook oprukkende boomwortels minder kans. Fietsers ervaren de gladdere betonpaden als prettiger. Volgens de woordvoerder past beton ook beter bij het parkkarakter van Bussloo. Klik hier voor het hele artikel

Welbeschouwd: pseudologische krompraat?

What’s in a name

Bij de bureauspullen op mijn werktafel zit ook een briefopener. Hij heeft de vorm van een scherpe dolk die eindigt in een punt. Het hoofdeinde draagt een soort wapenschild met daarin de letters S.R.O.I. Daaronder de woorden NULLI CEDO, Latijn voor ‘Versaag niet’. Een herinnering aan mijn opleiding tot officier der infanterie aan de School Reserve Officieren Infanterie te Ermelo in de winter van 1963-1964. Dat Nulli Cedo heb ik altijd een mooi devies gevonden. Ik weet nog dat het mij direct herinnerde aan de naam van de turnvereniging in Wageningen, waar ik opgroeide: HBS, Houd Braaf Stand. Klik hier voor het hele artikel