Bathmensekrant.nl is een uitgave van Artzet Media en heeft als doelstelling het dagelijks nieuws uit het verspreidingsgebied van de Bathmense Krant te brengen in de vorm van een online krant.

Brook Duo in Kerk Harfsen

HARFSEN – Meer dan 20.000 bezoekers heeft het Brook Duo de afgelopen jaren al getrokken met hun Kerkentour om te luisteren naar een prachtige winterse vertelling en liedjes in het dialect.De Kas-klokken zwiegt (een heel nieuw verhaal)

Schrijver Gert-Jan Oplaat heeft een nieuw verhaal geschreven met de titel: ‘De Kasklokk’n zwiegt’. (De Kerstklokken zwijgen). Een prachtige streekroman over het wel en wee van boerenfamilies vol tradities, cultuur en waarden en de rol van de kerk. Het verhaal neemt u mee naar 1953 waarin het leven van de Zeeuwse molenaarsfamilie Roelands en de Maarkelse boerenfamilie Heelkamp centraal staat. Klaas Roelands is smoorverliefd op de wulpse Maria. Zij heeft een ‘voorkind’ en wordt door de gemeenschap, onder leiding van de oudgereformeerde Dominee Risseeuw, met de nek aangekeken. Maria is een ‘kind van de duivel’ volgens de dominee, die graag hel en verdoemenis preekt vanaf de kansel.

Tijdens de watersnoodramp van 1953 neemt dominee Risseeuw een ‘kwalijk’ besluit… en Maria…

Na de alles vernietigende watersnoodramp worden veel mensen waaronder het gezin Roelands en Dominee Risseeuw als evacuées in Markelo opgevangen. Op de boerderij van de familie Heelkamp in het Maarkels Brook komt de waarheid langzaam maar zeker aan het licht. De waarheid over het ‘voorkind’ van Maria…

De waarheid over dominee Risseeuw… totdat kerst 1953 ‘de kasklokk’n zwiegt’.

De Kas-klokken zwiegt duurt een kleine twee uur en kent geen pauze. Aan de bezoekers wordt gevraagd het ‘Stille Nacht’ mee te zingen. Het verhaal wordt gespeeld op woensdag 20 december.

Het verhaal brengt u helemaal in kerstsferen. De kaarten zijn €10,- per stuk, en voor aanvang krijgt u een gratis kopje koffie.

De kaartverkoop begint op 19 november, direct na de kerkdienst 11.00-11.30 uur in Steunpunt ‘de Veldhoek’ Gentiaan 1. En op vrijdagavond 24 november tussen 19.00 en 19.30 uur in ‘Ons Gebouw’ Sporkehout 4.

Meer info, of kaarten? Diana, tel. 0575-494116 of mail met actiekerkharfsen@gmail.com