Bathmensekrant.nl is een uitgave van Artzet Media en heeft als doelstelling het dagelijks nieuws uit het verspreidingsgebied van de Bathmense Krant te brengen in de vorm van een online krant.

‘Recht voor ogen’

Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek

BATHMEN-OKKENBROEK – ‘Recht voor ogen’ is het thema van de Week van Gebed voor de eenheid, die in onze kerken in Bathmen en Okkenbroek maar ook in onze buurkerken volop de aandacht krijgt.In deze week wordt op tal van plaatsen, juist ook in oecumenisch verband, deze eenheid gezocht. Want we hebben elkaar broodnodig om het recht en de liefde, die God voor ogen staat, tot stand te brengen. Zodat ieder mens zich gezien en gehoord weet in onze diverse wereld en in onze multiculturele samenleving.

Het thema van dit jaar is voorbereid door christenen in Indonesië. Een land waar veel etnische groepen en verschillende religies met elkaar samenleven. Zij richten zich daarbij op het principe ‘getong royong’, wat staat voor: samenwerking en voor leven in solidariteit. Dat dit een grote uitdaging is, spreekt voor zich.

Daarom dit thema: Zoek het recht en niets dan het recht!

Ook voor ons in het westen iets om bij stil te staan en om na te streven zodat aan ieder mens recht wordt gedaan. Juist nú is het goed om samen te bidden, maar ook om samen onze stem te laten horen!

In onze regio is er met de samenwerkende kerken van Bathmen-Okkenbroek-Lettele op zondag 20 januari een oecumenische kerkdienst in de kerk in Okkenbroek (aanvang 10.00 uur). In de daarop volgende week zijn er Vespers (steeds beginnend om 19.00 uur) op: dinsdag 22 januari in Okkenbroek, woensdag 23 januari in Lettele en op zaterdag 26 januari in Bathmen. Wees Wel:Kom!