Bathmensekrant.nl is een uitgave van Artzet Media en heeft als doelstelling het dagelijks nieuws uit het verspreidingsgebied van de Bathmense Krant te brengen in de vorm van een online krant.

Gezellige familiefietstocht met muziek, kunst- en theatervoorstellingen

Okkenbroekje

Okkenbroekje

Kunstfietsroute: ‘Kunst van Hier tot Ginder’

OKKENBROEK – De dertiende editie van de Kunstfietsroute ‘Kunst van Hier tot Ginder’ vindt plaats van vrijdag 10 t/m zondag 12 juni 2016 van 10.30 tot 17.30 uur. Deelname aan de Kunstfietsroute bedraagt € 2,50 per persoon, kinderen en jongeren t/m 12 jaar fietsen gratis mee. Klik hier voor het hele artikel

Ingezonden brief

Publicatie van een ingezonden brief betekent niet dat de redactie het eens hoeft te zijn met de gegeven mening. Tevens behoudt zij zich het recht voor brieven in te korten. Alleen brieven met naam komen voor plaatsing in aanmerking (als de beschikbare ruimte dat toelaat).

Brieven die naar het oordeel van de redactie, kwetsend of beledigend zijn voor individuen of groeperingen komen niet voor plaatsing in aanmerking.

Reactie op de ingezonden brief van mevrouw Ten Zweege, Bathmense Krant, 18 mei 2016 Klik hier voor het hele artikel

Sluiting Looschool

nog niet zo zeker

LOO-BATHMEN – De Looschool is al sinds de oprichting in 1912 een kleinere school met alle voordelen van dien. Zoals kleine klassen en daarmee veel aandacht voor het individuele kind. Twee jaar geleden is er een bewuste keuze gemaakt voor een vernieuwend onderwijssysteem TOM: Team Onderwijs op Maat. Dit in samenspraak met Stichting OPOD, de overkoepelende stichting waar de Bathmense scholen onder vallen. Klik hier voor het hele artikel