Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

ABS Volleybal: huldiging Leden van Verdiensten

BATHMEN – Op maandagavond 15 november heeft volleybalvereniging ABS zijn algemene ledenvergadering gehouden. Dit was een bijzondere ledenvergadering, want er werden maar liefst twee Leden van Verdiensten gehuldigd. De Leden van Verdiensten zijn Gerdi Schoemaker (links op de foto) en Frank Machielsen (rechts op de foto). De onderscheiding werd uitgereikt door Willem Berends namens Groot ABS.

Frank is een bescheiden maar zeker geen onzichtbare voorzitter. Hij treedt niet ongevraagd op de voorgrond maar is vooral zichtbaar als de situatie daar om vraagt. En belangrijk, hij zal nooit weglopen voor een conflict of voor een moeilijke situatie. Frank is als geen ander in staat om eventuele conflicten vroegtijdig te signaleren en met zijn ‘zachte voorzitterschap’ en in overleg met alle betrokkenen escalatie te voorkomen.

Binnen het bestuur laat hij alle ruimte voor discussie. Mocht deze discussie nergens heen leiden dan weet hij toch een zodanige positie in te nemen dat vrijwel altijd toch een unaniem besluit wordt genomen.

Bij moeilijke situaties binnen de vereniging weet hij altijd de juiste woorden te vinden om zijn persoonlijke gevoel en het gevoel dat heerst in de vereniging onder woorden te brengen. Helaas zijn ons tijdens de bestuursperiode van Frank enkele dierbare leden en oud-leden ontvallen. Het is dan heel fijn als Frank op een betrokken en respectvolle wijze het woord tot de leden richt zodat je samen het verlies beter een plek kan geven.

Daarnaast is Frank al sinds 2005 scheidsrechter binnen de vereniging en pakt hij, ook al vele jaren, als hij daartoe geroepen wordt, het trainerschap en het coachen van zijn eigen team op. Ook heeft hij diverse teams training gegeven. Frank is dus met recht ‘Lid van verdienste’ van ABS afdeling Volleybal.

Verenigingen drijven op mensen als Gerdi: altijd betrokken, altijd actief, altijd bereid om een taak op te pakken. Ze kent de vereniging tot in de haarvaten. Gerdi is op een dag het bestuur in gestapt en ze is er nooit meer uit gestapt. Ze is gestart als contactpersoon van de jeugdcommissie en daarna als afgevaardigde van de technische commissie.

De technische commissie is echt het grootste wespennest om je binnen een vereniging in te begeven. ABS volleybal is daar geen uitzondering op. Iedere onderlinge relatie tussen de leden speelt bijna een rol als het gaat om het indelen van de teams. Het mooie van Gerdi is dat ze deze onderlinge relaties bijna allemaal kent en dus heel goed afwegingen kan maken tussen vriendschap en prestatie. Natuurlijk is het niet te vermijden dat de keuzes die gemaakt worden met enige regelmaat in verkeerde aarde vallen. Er komt dan weer een hoop praten en masseren bij kijken om te komen tot een indeling waar de meesten zich in kunnen vinden. Een klus waar Gerdi nooit voor wegloopt en die ze in veel gevallen tot een goed einde brengt. Alleen al het feit dat Gerdi deze functie al ruim 15 jaar invult zegt veel over haar doorzettingsvermogen.

Naast haar TC functie laat ze ook op veel andere fronten zien dat ze een echt verenigingsdier is. Je doet vrijwel nooit tevergeefs een beroep op Gerdi. Zo is ze al sinds 2002 een van de trouwe scheidsrechters binnen de vereniging. Al jaren is ze aanvoerder voor het Dames 1 team waarbij ze binnen en buiten het veld de zaken voor het team goed regelt.
Daarnaast pakt ze allerhande klussen en klusjes die in het bestuur naar voren komen op. Bijvoorbeeld namens de volleybal het coördineren van de sportplaatjesactie van de Emté, de coördinatie van het boodschappen doen voor ouderen tijdens de coronacrisis, loten verkopen voor de actie Support Your Local tijdens de coronacrisis. Door haar actieve verenigingshouding stimuleert ze ook anderen om actief te zijn binnen de vereniging. Gerdi is dus met recht Lid van Verdienste van ABS afdeling Volleybal!