Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

ABS-voorzitter Willem Berends: ‘Sport brengt verbinding met zich mee!’

BATHMEN – Met dik 1300 leden mag de Algemene Bathmense Sportvereniging zich een grote club noemen die een belangrijke rol speelt voor sporters uit Bathmen en omgeving.

Er zijn vele takken van sport die worden beoefend op de velden van sportpark De Looenk en in sporthal De Uutvlog, variërend van badminton, gymnastiek & jazzdance, handbal, judo, loopsport, voetbal , volleybal en zwemmen. Dat laatste gebeurt deels in Markelo en deels in de Looermark.
Alle sportonderdelen zijn ondergebracht in een omni-vereniging met elk een eigen bestuur en vrijwilligers en overkoepelend is het algemeen bestuur waarvan Willem Berends voorzitter is.
“Sporten is enorm belangrijk voor iedereen, dat weten we allemaal”, zegt Willem. “Maar wat minstens zo belangrijk is, is de betrokkenheid die sport met zich meebrengt. Het gaat niet alleen om het bedrijven van sport maar het geeft ook verbinding, vooral binnen de club of het team en de sociale contacten maar ook naar het dorp toe. Voorbeeld daarvan is de sportdag voor de schoolkinderen met Koningsdag waarvan we hopen dat zo’n dag weer georganiseerd kan worden als de corona-maatregelen dat toelaten. Dat corona-gebeuren heeft overigens ook op ABS een enorme impact gehad, net als bij andere verenigingen. Maar door een enorme inzet van iedereen komen wij daar ook doorheen. Voor alle takken van sport geldt dat we gelukkig een heel groot en enthousiast vrijwilligersteam hebben, want zonder hen kan ABS niet opereren. Ook op de inzet van ouders/verzorgers kunnen we rekenen waar het gaat om begeleiding, bijvoorbeeld. Het enige waar het soms lastig is om opvolging te vinden dat zijn de bestuursfuncties, dat moet je liggen. Dus wie bijvoorbeeld belangstelling heeft voor een bestuursfunctie bij het onderdeel judo: neem contact op!”
ABS is in onderhandeling over het bouwen van een nieuwe sporthal waarvan de plannen in een vergevorderd stadium zijn en in 2025 gerealiseerd dient te zijn. Dat is hard nodig, want de huidige hal barst uit zijn voegen. De agenda is daar overvol en ABS wil toch écht alle sporters de benodigde ruimte kunnen bieden. Wáár de nieuwe hal komt is nog niet helemaal duidelijk maar wél dat deze in de directe omgeving komt waardoor Bathmen straks een prachtig en compleet sportpark heeft!