Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

ABS-vrijwilligers in het zonnetje gezet

V.l.n.r. Reint Meijer, Ronald Rietman en Harry Esmeijer.

BATHMEN – Tijdens de algemene ledenvergadering van ABS voetbal op 7 november 2019 is een aantal ABS-vrijwilligers in het zonnetje gezet en heeft voorzitter Willem Berends hen namens het Algemeen Bestuur benoemd tot lid van verdienste of erelid.Harry Esmeijer is sinds 2009 accommodatiebeheerder en is altijd bezig het sportpark te verbeteren. Ook heeft hij een aantal jaren in het voetbalbestuur plaats genomen. Harry werd benoemd tot lid van verdienste.

Ronald Rietman is sinds jaar en dag betrokken bij ABS. Eerst zelf als voetballer, later als leider en verzorger bij seniorenelftallen en nog later trainer en leider bij de jeugd. Gedurende 10 jaar was hij lid van jeugdbestuur, o.a. als voorzitter. Sinds 2015 zit hij in het voetbalbestuur, eerst bestuurslid activiteiten en de laatste jaren als bestuurslid accommodatie. Ronald werd benoemd als lid van verdienste.

Reint Meijer is ook al sinds jaar en dag betrokken bij ABS. Bij de afdeling tafeltennis is hij lang betrokken geweest, ook is hij lang leider geweest bij de voetbal van seniorenelftallen. Hij helpt mee met het organiseren van het stratenvoetbaltoernooi en jeugdtoernooi. Ook regelt hij al jaren het schema voor de kantinedienst en het sleutelbeheer van de kantine. Reint werd benoemd als erelid van ABS voetbal.

Kortom, onmisbare vrijwilligers waarop altijd een beroep kan worden gedaan binnen deze vereniging.