Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Benoeming ereleden en leden van verdienste sv ABS op Algemene Leden Vergadering

Van links naar rechts de gelukkige jubilarissen: Henk Oonk, (voorzitter Hans Cloosterman), Dick de Winter, Erik Dokter en Rikie en John Wibbelink.

Van links naar rechts de gelukkige jubilarissen: Henk Oonk, (voorzitter Hans Cloosterman), Dick de Winter, Erik Dokter en Rikie en John Wibbelink.

BATHMEN – Tijdens die vergadering op 23 september 2015 is unaniem en met applaus een aantal ABS-coryfeeën in het zonnetje gezet en heeft voorzitter Hans Cloosterman hen namens de ALV respectievelijk benoemd tot erelid of lid van verdienste.

Zo werd Henk Oonk, die sinds 2006 lid – en van 2007 – 2012 voorzitter van het Algemeen Bestuur was en nu aftredend is, als lid AB geroemd om zijn bestuurlijke en beleidsmatige kwaliteiten. Henk fungeerde o.m. als crisisbeslechter wanneer een sporttak in bestuurlijke nood verkeerde en was mede verantwoordelijk voor het in samenwerking met Volleybal en Handbal realiseren van Beachveld(en). Daarnaast had en heeft ABS het geluk dat Henk al 30 jaar voorzitter is van de supportersvereniging ABS. Deze club en met name Henk met zijn wederhelft Mini verzorgen al die jaren het beheer van de kantine van Sporthal “De Uutvlog”. En met een groot deel van de resultaten ondersteunt de supportersvereniging de sporttakken van ABS met financiële bijdragen in allerlei activiteiten en voorzieningen. Zo werd recent bijgedragen in de kosten van de asbestverwijdering bij de renovatie kleedkamers en het dak tribune, in de kosten van het realiseren van het Beachgebeuren, de aanschaf van materialen enz. Gezien deze staat van dienst is het niet meer dan logisch (en eigenlijk bevreemdend dat dit niet eerder is gebeurd ) dat Henk wordt benoemd tot erelid van ABS.

De tweede jubilaris is Erik Dokter die al 27 jaar voor de Voetbal kantinediensten draait. In de jaren 70/80 was hij 14 jaar jeugdtrainer/-leider. Ook hij is al jaren bestuurder binnen sporttakken, in het verleden bij de Voetbal en bij de Tafeltennis en ook nu zit hij weer in het Voetbalbestuur met de portefeuille accommodatiebeheer. Erik is ook weer één van die supervrijwilligers die ABS rijk is en daarom wordt hij onder applaus benoemd tot lid van verdienste.

Dan Dick de Winter, die draait al bijna 27 jaar kantinediensten voor de Voetbal en had het “ongeluk” dat hij naast Erik kwam te wonen en zo verleid is om kantinediensten te gaan draaien. Ook Dick heeft naast zijn spreekwoordelijke gastvrijheid in de kantine en de kunst van een goed biertje te tappen nog een bijzondere verdienste. Hij heeft namelijk kans gezien om zoon Jasper te strikken voor de kantinediensten en zo gezorgd voor langdurige continuering van warme winters in de ABS-kantine, mocht hij zelf stoppen. Dick krijgt ook de versierselen en bloemen en wordt eveneens benoemd tot lid van verdienste met applaus.

En last but not least  Rikie en John Wibbelink, die al 28 jaar samen deel uitmaken van de kantineploeg en daarmee begonnen zijn vanuit de sporttak Zwemmen. Nadat de kinderen waren uitgezwommen bleven zij dit vrijwilligerswerk doen voor ABS -Zwemmen en….. wat hen nog meer sierde, zij bleven ook tot de ABS-getrouwen behoren toen de sporttak Zwemmen stopte met meedraaien in de kantinediensten. Rikie en John, ABS is jullie dankbaar voor jullie onbaatzuchtige inzet door de jaren heen en wil dit onderstrepen door zowel Rikie als John te benoemen tot lid van verdienste. Ook hen worden de versierselen opgespeld en bloemen overhandigd onder applaus van de vergadering.