Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Jan Pluim lid van verdienste ABS Volleybal


Bathmen – Op 27 november 2023 is Jan Pluim benoemd tot ‘Lid van Verdienste’ van ABS Volleybal. Willem Berends, voorzitter van de omnivereniging ABS, sprak hem ten overstaan van een groot deel van de leden van de volley toe en las de motivatiebrief voor. Het komt niet vaak voor, maar Jan was sprakeloos en uitermate verrast. Wij vinden het niet meer dan terecht dat Jan op deze manier een keertje in het zonnetje gezet is.

Frank Machielsen, voorzitter ABS Volleybal: “Jan zit vanaf januari 2011 in het bestuur en heeft direct de taak van secretaris op zich genomen. Nu dus al 12 ½ jaar achtereen bestuurlijk betrokken bij ABS Volleybal. Tijd om hem eens in het zonnetje te zetten!

Jan is een echt verenigingsmens, of beter nog hoofd van een verenigingsgezin. Zijn beide zoons volleybalden tot het huidige seizoen samen met hem in Heren 2 en zijn vrouw Mariet was en is regelmatig op de tribune te vinden om de verrichtingen van de mannen binnen het gezin gade te slaan. Jan is niet alleen de secretaris van ABS Volleybal, hij is ook scheidsrechter, webmaster en geruime tijd zelfs interim redacteur van Achter Het Net, ons clubblad. Na jaren van een papieren versie heeft hij deze omgetoverd tot een digitaal blad.

Jan is een persoon die vooral kijkt en denkt in oplossingen. Vaak is hij dan ook degene die de eerste stap zet, of zijn schouders eronder zet. Hij heeft maar één makke en dat is dat hij geen nee kan of wil zeggen. Er komt dan zo af en toe wel veel op zijn bordje te liggen. Gelukkig zorgt dit nooit voor stress bij hem, hij weet aardig te relativeren en durft ook zaken wat voor zich uit te schuiven. Jan is gewend om meer ballen in de lucht te houden en met een niet aflatend enthousiasme zaken naar zich toe te trekken.

Al in een vroeg stadium is hij betrokken geweest bij de bouw van een nieuwe website van ABS omnivereniging. Daar komt zijn kennis goed van pas. Jan heeft destijds gepleit voor een website waarbij achter de schermen het een en ander aangepast kan worden door de webmasters. Meerdere bijeenkomsten zijn er geweest om een dergelijke website met een uniforme ‘look and feel’ te bewerkstelligen. Hij houdt de website keurig up to date en alles is er op te vinden.
Jan is een initiator en heeft oog voor hetgeen er binnen de volleybalclub speelt. Zo zijn er op zijn verzoek gesprekken geweest met de diverse werkgroepen die er binnen de vereniging bestaan. Dit om vanuit bestuurlijk oogpunt de saamhorigheid te vergroten en het belang van dergelijke werkgroepen te onderstrepen en een podium te geven.

Jan is mede-initiator van de oprichting van het Beachcourt. Samen met de afdeling handbal is hier vorm aan gegeven met als resultaat een prachtig Beachcourt, dat zelfs de hoogste kwalificering van de NeVoBo gekregen heeft. Menig toernooi is hierop al gestreden. Jan is zelf ook een enthousiast beachspeler. Hij is in de zomer dan ook regelmatig te vinden op het veld, of beter nog … de zandbak.

Jan is een echt gezelligheidsdier met een vrolijke lach. Een afsluiter na een training of wedstrijd in de kantine is belangrijk en gezellig. Dit vormt een band met het team en de vereniging. Hij is ook altijd te vinden op het stratenvolleybaltoernooi, waar hij als vrijwilliger altijd zijn steentje bijdraagt. Andere activiteiten binnen de vereniging, zoals het rondbrengen van de jaarlijkse kerstattentie ziet hij (ondanks zijn wagenziekte) als een gezellig ritje. Ook ondersteuning bij het jeugdkamp kun je aan hem overlaten. Oftewel niet is te gek voor Jan en daarom hebben we hem voorgedragen als lid van verdienste..”