Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Ledenvergadering ABS benoemt ereleden en leden van verdienste

Op de foto van links naar rechts de ereleden c.q. leden van verdienste: (Giny van der Haar), Henk van der Haar, Bert de Waal, (Truus Top), Andre Top, Henk Visser, Henk Koeslag en (Beppie Koeslag).

Op de foto van links naar rechts de ereleden c.q. leden van verdienste: (Giny van der Haar), Henk van der Haar, Bert de Waal, (Truus Top), Andre Top, Henk Visser, Henk Koeslag en (Beppie Koeslag).

BATHMEN – Tijdens de vergadering op 21 november 2016 is unaniem en met applaus een aantal ABS-coryfeeën in het zonnetje gezet en heeft vicevoorzitter Henk Bruin hen namens de ALV respectievelijk benoemd tot erelid of lid van verdienste.

Zo werden André Top en Henk Koeslag (beiden van de afdeling volleybal) benoemd tot lid van verdienste.

André Top is in 1991 is hij gestart met het behalen van zijn trainers diploma. Binnen ABS heeft hij altijd wel teams onder zijn hoede gehad als trainer en/of coach. Vooral in het opleiden en trainen van de jeugd is hij altijd actief. Als speler heeft hij jarenlang deel uitgemaakt van het zogenaamde dreamteam: het heren recreanten team van ABS. Op dit moment traint en coacht hij het tweede herenteam.

Henk Koeslag is al 43 jaar actief bij ABS volleybal. Hij heeft in zijn beginjaren in Heren 1 gespeeld. Daarbij heeft hij het tot op het niveau van de 3e divisie geschopt. In die tijd heeft hij ook al zijn hoogste trainers licentie behaald, toen heette dat nog C trainer. Hij was toen ook al trainer/coach van het eerste damesteam. Sindsdien heeft hij eigenlijk altijd wel teams onder zijn hoede gehad als trainer en/of coach. Op dit moment geeft hij training aan de teams mini’s niveau 6, Dames 3 en Heren 3. Sinds 3 jaar beschikt de volleybal over een beachveld en natuurlijk maakt Henk zich ook op dat vlak verdienstelijk. Al zolang als het veld bestaat zit Henk namelijk al in de organisatie van het Bathmen On the beach toernooi.

Daarnaast werden Bert de Waal en Henk Visser (beiden van de afdeling trimmen) benoemd tot erelid.

Bert de Waal is bestuurslid trimmen sinds 2000 en daarvoor bestuurslid en voorzitter van de afdeling gymnastiek. In de periode dat hij deel uitmaakte van het bestuur heeft hij er mede voor gezorgd voor verdere professionalisering van de afdeling trimmen met als gevolg een sterke stijging van het aantal leden. Daarnaast heeft het bestuur samen met Daventria de inmiddels bekende Brink tot Brink loop opgezet. Als gevolg van de inspanningen van het bestuur is het ledenaantal van het trimmen de afgelopen jaren sterk gestegen.

Henk Visser was 21 jaar bestuurslid trimmen en daarvoor ook nog bestuurslid van de afdeling badminton. In de periode dat hij deel uitmaakte van het bestuur heeft hij mede gezorgd voor verdere professionalisering van de afdeling trimmen met als gevolg een sterke stijging van het aantal leden.

En last but not least werd Henk van der Haar (van het Algemeen Bestuur) ook benoemd tot erelid van ABS.

Sinds november 2001 is hij de penningmeester van de omnivereniging ABS. In al die jaren heeft hij heel wat penningmeesters en indirect besturen van onze sporttakken voor zover nodig ingewijd, geadviseerd en begeleid. Zijn financiële deskundigheid, maar niet in de laatste plaats ook zijn advies-, organisatie- en communicatieve vaardigheden hebben er voor gezorgd dat ABS ondanks tegenslagen als branden, asbestvondsten, opheffing van sporttakken enz. veel heeft kunnen realiseren. Zijn deskundigheid op financieel/organisatorisch en vele andere vlakken is van onschatbare waarde voor ABS. Hij is een onmisbare teamspeler en heeft mede gezorgd voor een gedegen fundament voor het voortbestaan van een in alle opzichten gezond ABS anno 2016.

Allen werden de bijbehorende versierselen opgespeld en de bloemen werden overhandigd onder applaus van de vergadering.

 

ONDERSCHRIFT FOTO: