Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Almen leeft zich uit in zeer korte verhalen

‘Zin in Almen’

ALMEN – Streekbewoner A.L. Snijders heeft het genre ‘Zeer Korte Verhalen’ tot kunst verheven. Uitgedaagd door zijn voorbeeld proberen Almenaren in zijn voetspoor te treden. Op de bijeenkomst van ‘Zin in Almen’ op zondagmiddag 16 februari vanaf 16.00 uur gaat een tiental dorpsbewoners hun gevoelens, wensen en observaties voor het voetlicht brengen in de Almense kerk. De lat ligt hoog, want ook de meester van het korte verhaal zelf doet een duit in het zakje.In de bijeenkomst die een uur duurt, kunnen de vertellers laten zien waartoe ze in staat zijn. Het vertellen van verhalen is zo oud als de mensheid. Het kent veel functies: disciplineert en ordent de gedachten van de verteller zelf. Maar zeker zo belangrijk: het geeft een inkijk in de normen en waarden van een gemeenschap en schetst structuren en patronen van de samenleving waarin we leven.

Het idee om een bijeenkomst te organiseren rond het ‘korte verhaal’ is een vervolg op een succesvolle middag, een jaar geleden, waarin men werd uitgedaagd om het wel en wee in gedichtvorm te brengen. Die bijeenkomst sloot toen aan bij jaarlijkse Poëzieweek. Net als vorig jaar bij de poëziebijeenkomst worden de verhalen muzikaal omlijst door Vocaal ensemble ‘Maat 5’.

Net als de vorige keren duurt de bijeenkomst ongeveer een uur, is gratis voor iedereen toegankelijk en biedt de mogelijkheid om aansluitend na te praten in dorpsgebouw Ons Huis tegenover de kerk. ‘Zin in Almen’ hoopt ook met deze bijeenkomst weer een platform te bieden voor spiritualiteit, inspiratie en ethische bezinning. Ze streeft ernaar om draagvlak en herkenning te creëren en wil bouwen aan een hechtere gemeenschap.