Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Over geld, God en geest

ALMEN – Op woensdag 19 oktober, aanvang19.30 uur, houdt Jan Roelofs een lezing in de Almense kerk: ‘Koopman, dominee, kunstenaar’.De Nederlandse ziel wordt gekenmerkt door drie archetypen: de koopman, de dominee en de kunstenaar. De eerste twee kennen we allemaal maar al te goed. De koopman die wordt gedreven door het geld, de dominee die zich laat leiden door moraliteit en autoriteit van buiten: God.

Volgens Jan Roelofs, schrijver van ‘Koopman, Dominee, Kunstenaar’ (Ankh-Hermes, 2011) is het nodig dat ook de kunstenaar in ons allemaal weer wakker wordt, willen we de belofte van de Nederlandse ziel kunnen vervullen. In zijn lezing verbindt Jan – net als in zijn boek – de vaderlandse geschiedenis met de uitdagingen van deze tijd. Op een lichtvoetige en toch diepzinnige manier bespreekt hij hoe we de kunstenaar er weer bij kunnen krijgen om behalve het ‘ware’ (van de koopman) en het ‘goede’ (van de dominee) ook het ‘schone’ van de kunstenaar in ons leven te kunnen versterken.

Namens de Protestantse Kerk te Almen wordt u hartelijk welkom geheten op woensdag 19 oktober om 19.30 uur in de kerk, Dorpsstraat, Almen. De toegang is vrij.