Muziek in de Almense kerk

ALMEN – Zaterdag 15 juni om 15.00 uur brengt ‘Fa mi contento’, een klein gemengd koor uit Eefde, verschillende madrigalen in de Almense kerk. De naam van het koor, dat in oktober 2017 is opgericht door de dirigente Willemien Rouwenhorst, is gekozen als laatste zin uit een madrigaal en betekent: maakt mij gelukkig.Madrigalen zijn liederen uit de vijftiende en zestiende eeuw over liefde en vaak gaat het over onbeantwoorde liefde. De liederen zijn niet in het Latijn, zoals de muziek tot dan toe gezongen werd, maar in de moedertaal. De muziekvorm ontstond in Italië, daarom worden veel madrigalen in het Italiaans gezongen. Later werd de muziekvorm overgenomen door andere landen, zoals Engeland. Het koor heeft madrigalen van onder andere Thomas Morley, Orlanda Lassus en John Dowland op haar programma staan.

Van harte welkom!