Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Reflecties op de ‘zin’

van het leven

Zin in Almen

ALMEN – Lijdzaam mee dobberen op de prikkels van consumentisme en individuele gerichtheid lijkt dominant in de wereld van vandaag de dag; een wereld gericht op financieel gewin en materiële behoeftebevrediging. Maar er is meer. Ieder mens zoekt naar de ‘zin van het leven’ en voelt in zichzelf een diepere laag die ontplooid kan worden. De kunst is die ‘unieke gave’ aan te boren, expliciet te maken en een rol te laten spelen in de bredere gemeenschap.Die handschoen willen Marijke Kuyper en Leontien Tiddens opnemen tijdens de tweede bijeenkomst van ‘Zin in Almen’ op zondag 17 november om 16.00 uur in de Almense kerk. Het wordt een bijeenkomst waarin ook de aanwezigen uitgedaagd worden iets van hun diepere laag te laten zien.

De sleutel om dat ‘unieke en essentiële’ in de mens expliciet te maken en te laten zien is door hem of haar uit te dagen zijn verhaal te laten vertellen, is de stellige overtuiging van Marijke Kuyper. Ze heeft de afgelopen jaren op dat punt veel ervaring opgedaan met ouderen. Ervaringen die ze heeft vastgelegd in het boek ‘Zinvol ouder worden’ dat ze samen met Karol van Bastelaar schreef. Ook op 17 november willen Kuyper en Tiddens die aanpak beproeven in onderlinge dialogen, maar ook in samenspraak met de aanwezigen.

Het thema van 17 november sluit goed aan bij de doelstelling van ‘Zin in Almen’ om elke maand een platform te bieden voor spiritualiteit, inspiratie en ethische bezinning. In de bijeenkomsten in de Almense kerk streeft de werkgroep ernaar om draagvlak en herkenning te creëren en wil bouwen aan een hechtere gemeenschap.

Iedereen is op 17 november van harte welkom. De bijeenkomst die om 16.00 uur begint is gratis en duurt een uur. Na afloop is er gelegenheid na te praten in ‘Ons Huis’, tegenover de kerk.

Voor meer informatie zie de website www.zininalmen.nl