Sponsorloop Julianaschool voor Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker

ALMEN – De kinderen van de Julianaschool hebben op vrijdag 5 juli hun beste beentje voorgezet voor hun medeleerling en het gezin, maar ook voor alle andere mensen in soortgelijke omstandigheden. Er werd een sponsorloop georganiseerd waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan de VOKK (Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker). Er is een bedrag van maar liefst € 2973,10 bij elkaar gelopen.Bij een van de kleuters van de Julianaschool in Almen werd vorig jaar acute lymfatische leukemie geconstateerd. Dit veroorzaakte niet alleen een schok in zijn familie, maar ook op de Julianaschool. Er is een behandeling opgestart die gelukkig lijkt aan te slaan, maar deze tijden brengen veel onzekerheid mee voor hem en zijn omgeving. Dit is de reden dat de Julianaschool dit schooljaar heeft gekozen voor het lopen van een sponsorloop door de kinderen van de school voor de VOKK. Op vrijdag 5 juli is er met de ruim 90 kinderen gelopen voor dit belangrijke doel. De groepen 1 t/m 4 liepen een kleinere afstand dan de groepen 5 t/m 8, aangemoedigd door ouders, familieleden en andere belangstellenden. De moeder van de betreffende leerling reageerde met de volgende woorden: “Het was ontroerend om bij de sponsorloop aanwezig te zijn. Het gevoel dat iedereen één doel voor ogen had en daardoor letterlijk één richting op ging. Ik had niet verwacht dat dit ons zo zou raken. Er werd gelopen voor genezing en dat betekent veel voor ons!”

Op vrijdag 12 juli heeft Taco Houkema, directeur van de Julianaschool een cheque overhandigd aan de VOKK ter waarde van € 2973,10. Dit gebeurde in het Prinses Maxima Centrum in Utrecht.