Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

redactie Bathmense Krant

5 mei-viering bij eigen voordeur in Okkenbroek!

OKKENBROEK – Natuurlijk gaat ook het programma van de viering van Bevrijdingsdag in Okkenbroek niet door. Toch zal er een moment worden ingeruimd om met elkaar stil te staan bij het feit dat ons land 75 jaar geleden werd bevrijd zónder dat men samenkomt in het dorp. Inwoners worden verzocht om die dag de vlag uit te steken en om half elf ’s ochtends naar buiten te komen en bij de eigen voordeur te blijven.

Lees verder

4 mei herdenking

Door: Christiaan van den Noort, Voorzitter Stichting Oranjecommissie Bathmen

BATHMEN – Op 4 mei herdenken we de oorlogsslachtoffers, waarbij rekening wordt gehouden met de maatregelen die nodig zijn om het Coronavirus onder controle te krijgen. We herdenken samen in verbondenheid, ieder met zijn eigen herinneringen en gedachten.

Lees verder

Eerste kavelruil zichtbaar in Bathmen

Foto: Plaatsen van kavelruilbord aan de Zuidlooërweg te Bathmen. Vlnr (voor): Piet Dolman (kavelruilcoördinator) en Erik Dijkerman (deelnemer ruilplan). Vlnr (achter): Berend Jan Wiltink en Henk Jan Schoneveld (deelnemers ruilplan).

BATHMEN – Met het plaatsen van het kavelruilbord in het perceel van de familie Dijkerman aan de Zuidlooërweg te Bathmen (buurtschap Zuidloo) is voor iedereen zichtbaar dat het eerste ruilplan een feit is! Binnen het kavelruilproject Kavels voor Koeien Deventer is de eerste 20 ha van eigenaar gewisseld. Op het kantoor van Tap & Van Hoff Notarissen in Lochem is onlangs door 7 partijen de akte ondertekend. De gemeente Deventer en de projectorganisatie zijn blij met dit ruilresultaat.

Lees verder

Koninklijke onderscheidingen in Bathmen

Door Evert van de Weg
Foto’s: Otto Westra

BATHMEN – Heel veel is anders in Nederland en in veel andere landen door het coronavirus. In Deventer werd de Lintjesregen altijd met een grootse plechtigheid in de Deventer Lebuïnuskerk gevierd, maar dat gaat dit keer heel wat soberder. Burgemeester Ron König gaf vrijdagmorgen 24 april de genomineerden in Deventer een telefoontje over hun onderscheiding en daarna zou het dan stil blijven. Maar zo niet in Bathmen! Daar werd nog diezelfde dag bij de personen die een onderscheiding kregen een bord in hun voortuin geplaatst met een afbeelding erop van hun lintje. Daarnaast kregen ze allemaal een boeket van de Stichting Oranjecommissie Bathmen en ook nog eens een mooi boeket uit naam van alle Battummers uit het dorp. Op een later tijdstip zal nog in een aparte plechtigheid aandacht aan de onderscheiding worden besteed.
Onderstaand volgt het lijstje met onderscheiden personen in Bathmen met een korte opsomming van de verdiensten waarvoor zij hun onderscheiding kregen.

Piet Rademakers, Lid in de Orde van Oranje-Nassau 2020

Piet Rademakers is een enthousiast, betrokken vrijwilliger op vele gebieden. Vele verenigingen maken dankbaar gebruik van Piet’s kwaliteiten. Immers, niet alleen voor de Oudheidkundige Kring Bathmen, maar ook voor ander verenigingen in het dorp bereidt Piet de presentaties voor en verzorgt hij de techniek tijdens de lezingen.

Piet heeft zich in vele onderwerpen betreffende de geschiedenis van Bathmen verdiept.

Hij blinkt uit door zijn gedegen onderzoek en de heldere presentaties. De accurate benadering die vanuit zijn professie altijd al noodzakelijk was, komt hem hierbij goed van pas.

Voor de Stichting Bathmense Beiaard was hij als bestuurslid de ontwerper van de website en nam hij alle techniek voor zijn rekening nam.

Piet is zeer analytisch en technisch. Dat kwam zeker tot uiting toen de Spoorboog ons dorp bedreigde. Piet toonde aan dat de berekeningen door de overheid onjuist waren: treinen produceren in werkelijkheid vele malen meer geluid. Nu nog is Piet actief bij de RONA en richt hij zich voornamelijk op kostenbeheersing en klimaatinvloeden.

Piet geniet ervan om zijn technische en analytische kwaliteiten in te zetten voor ons dorp. Bijna onzichtbaar, maar o zo waardevol.

 

Johan Vijge, ridder in de Orde van Oranje-Nassau 2020

Johan Vijge is al vele jaren bij verschillende verenigingen in Bathmen actief. Hij is o.a. imker en is al meer dan 50 jaar lid van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging. Voor de afdeling Bathmen heeft hij zich, als voorzitter, uitzonderlijk ingezet voor de totstandkoming van een educatiepakket ‘bijen” voor het basisonderwijs.

Bij de Nederlandse Volleybal Bond is Johan Vijge sinds 1994 bekend als bestuurslid en voorzitter van de Werkgroep Recreanten IJsselstreek. Maar hij was ook competitieleider Regio Werkgroep Overige Volleybal Activiteiten Nieuw-Gelre en bestuurslid Regio Commissie Recreanten Nieuw-Gelre. Gedurende diverse reorganisaties van de 24 volleybaldistricten naar 8 districten en vervolgens naar vier regio’s heeft Johan Vijge zich met hart en ziel ingezet voor het behoud van de competities.

Bij de Vogelwerkgroep Bathmen is Johan Vijge een waardevolle kracht:  hij verzorgt de ledenadministratie, int het donateursgeld en is actief bij het maken, ophangen en schoonmaken van de nestkasten in het werkgebied. De organisatie van weekend excursies behoort ook tot zijn vrijwilligersactiviteiten.

Ook is hij een enthousiaste vrijwilliger in het Repair Café. Met vakmanschap en vindingrijkheid weet hij de bezoekers blij te maken met het repareren van verschillende soorten apparatuur. Een waardevolle en behulpzame collega, die, hierdoor op kleine schaal bijdraagt aan verduurzaming.

Beheer en onderhoud van de technische installaties van het clubgebouw Sit Point alsmede de bespeelbaarheid van de tennisbanen van Tennis Club Bathmen zijn al jaren in handen van o.a. Johan Vijge. Hij wordt als vrijwilliger gewaardeerd om zijn technische kennis en inzicht.

Johan Vijge is tevens lid geweest van het Dorpsplatform. Er werden inloopavonden georganiseerd waar inwoners hun wensen konden presenteren. Opvallend was met name zijn vaardigheid om mensen te binden en een groep mensen bij elkaar te houden.

 

Anton Ploeg, lid in de Orde van Oranje-Nassau 2020

Anton Ploeg heeft zich gedurende een lange reeks van jaren op velerlei terreinen van het maatschappelijk leven, in zijn woonplaats en ver daarbuiten, met hart en ziel ingezet voor de samenleving. In de kerkelijke gemeenschap Bathmen-Okkenbroek is hij een persoon met grote dienstbaarheid, tot op heden is Anton als bestuurder daar zeer actief. Hij vervult administratieve en beheerstaken en is muzikaal betrokken bij de vieringen. Anton was oprichter en motor van de regionale ontwikkeling voor oecumenische samenwerking van 1973 tot 1994.

Niet alleen in Bathmen is Anton actief. Het Filmhuis de Keizer heeft in hem tot op heden een zeer toegewijde vrijwilliger. Voor de Vereniging NIVON Natuurvrienden is Anton in de zomer enkele weken thuiswacht. Dat houdt in dat hij 24/7 de volle verantwoordelijkheid draagt voor het reilen en zeilen van het huis met al zijn gasten en activiteiten.

Sinds 2011 is Anton betrokken bij Nes Ammin, in Israël. Nes Ammin is een christelijke gemeenschap in het westen van Galilea in Israël. Anton is daar jaarlijks vrijwilliger gedurende meerdere weken.

Mensen als Anton Ploeg maken het verschil in deze wereld, zij zetten juist een stap verder, werkend aan een betere wereld voor vrede en menselijk geluk.

 

Henk Jansen en Dinie Jansen – Oplaat, lid in de Orde van Oranje-Nassau 2020

Henk Jansen en Dinie Jansen-Oplaat, twee bekende Bathmenaren die heel veel jaren inzet hebben getoond als vrijwilliger voor Bathmen. Vrijwilligerswerk begon voor beiden in de jonge jeugdjaren, maar tot de dag van vandaag is dit voor hen allebei zeer belangrijk.

Samen runnen ze al meer dan 35 jaar een slagerij met de naam “De Worstepinne” in de Hanzestad Doesburg. Echter na hun vertrek uit het dorp Bathmen hebben ze altijd een enorm sterke band met Bathmen gehouden. Al die jaren is het stel bijna dagelijks (in de avonduren) te vinden in het dorp.

Een Koninklijke onderscheiding voor hen allebei; want ze laten vele sporen na in diverse activiteiten en verenigingen.  Voor beiden begon dit als vrijwilliger en bestuurslid bij de jongerenvereniging P.J.G.O. (Plattelands Jongeren Gemeenschap Overijssel). Daarna allebei bestuurslid in de Stichting Openluchtspel Bathmen in de afgelopen 20 jaar. Daarbij profileert Dinie zich op het gebied van regie en organisatievermogen terwijl Henk met zijn schrijfkwaliteiten de basis legt voor een toneelspel. Daarnaast zet Dinie zich al jaren in voor het verzorgen van een revue tijdens het jaarlijkse Loofeest, regisseert ze bij De Vrouwen van Nu (PLOT) en speelt ze zelf ook graag een rol op het toneel.
Een enorme dosis energie, humor, mensenkennis, passie en gedrevenheid,  met niets beginnen en het dan toch tot een groots einde brengen, dat beschrijft haar inzet op de juiste manier.

De inzet van Henk is meer in de startfase van projecten te vinden. Zijn passie ligt in het schrijven. Openluchtspelen, eenakters, sketches en het boek ‘’Leny’s Levens’’, waarin het levensverhaal van mevrouw Leny Adelaar-Polak volledig wordt beschreven. Een tocht in de historie, vele gesprekken, reizen en een enorme vertrouwensband resulteerden in een naslagwerk voor vele generaties. Zowel Dinie als Henk hadden een warme band met Leny in de laatste fase van haar leven.

Daarnaast was Henk betrokken en is dat nog steeds bij diverse verenigingen als de Vakgroep Keurslagers, de plaatselijke winkeliersvereniging Doesburg en de Bathmense Attractieve Beleggingsclub. Henk kan met bescheidenheid, een enorme dosis humor, levensvreugde, passie en gedrevenheid zijn inzet tonen en werk tot een bijzonder resultaat brengen.

Van een individueel plan een gezamenlijke missie maken is een groot goed in deze samenleving. Dat is wat hen beiden kenmerkt.

Geen oud papier containers Loo in april en mei

LOO – Sinds jaar en dag halen de Oranje Commissie Loo en de Ouderraad van de Looschool vier keer per jaar oud papier op bij alle huisadressen in Loo. Daarnaast staat er iedere maand een oud papier container op de parkeerplaats van het zwembad, waar iedereen zijn oud papier zelf kan brengen. Met het geld dat deze inzameling oplevert, kan men in Loo leuke activiteiten organiseren, zoals bijvoorbeeld het Loofeest.

Lees verder

Wat zou Bathmen zijn zonder Cultuurhuus Braakhekke?

Door Evert van de Weg

BATHMEN – Iedereen in Bathmen, maar ook ver daar buiten, kent het Cultuurhuus Braakhekke. Elke dag (maar nu even niet…) vinden er wel activiteiten plaats. Het dagelijks geopende Infopunt is belangrijk voor toeristen en iedereen die even informatie zoekt over Bathmen. Tientallen verenigingen en clubs bevolken de diverse prima uitgeruste zalen overdag en ’s avonds voor vergaderingen, bridgewedstrijden, filmvoorstellingen, toneel- en cabaretvoorstellingen, cursussen, concerten, kledingbeurzen en nog veel meer. Talloze ouderen rekenen gewoon op hun inloopochtend, hun ochtendje koersbal, gezamenlijk eten en zo meer. Kortom, het Cultuurhuus Braakhekke is het culturele en sociale hart van Bathmen. Hoe heeft het die status bereikt?

Lees verder

Voortijdig Paasvuur op de enk van Lettele

LETTELE – Omdat afsteken rond de Paasdagen in verband met de corona-crisis niet toegestaan is, is op 28 maart met instemming van de gemeente de ‘boake’ in brand gestoken. Het afvoeren van het reeds verzamelde hout zou een te kostbare operatie zijn en derhalve is er voor gekozen om te berg gecontroleerd, zonder toeschouwers, te laten branden.

Foto: Evert van de Weg.

Tulpenactie voor ’t Dijkhuis!

BATHMEN – Afgelopen zaterdag hebben Amy, Nick en Robin Brilman bij het mini-natuurpark, ‘t Broake Bos aan de Steginksweg, bosjes tulpen aangeboden. Deze konden tegen een vrije gift verkregen worden. De totale opbrengst komt ten goede aan het woon- en zorgcentrum ’t Dijkhuis. De bewoners maken tijdens deze coronacrisis een erg moeilijke tijd door.

Lees verder