Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Palmpasenoptocht Bathmen

BATHMEN – Op zondag 29 maart houdt de Rythmeen haar jaarlijkse Palmpasenoptocht in samenwerking met de Dorpsschool. Dit jaar verzamelen de kinderen van de groepen 1 t/m 4 met ouders en hun versierde palmpasenstokken zich om 14.00 uur op het schoolplein van de Dorpsschool.

Van hieruit zal Muziekvereniging Orpheus de kinderen en ouders begeleiden naar de ‘eierenzoekplek’ (de Beekhof).

De ouders worden verzocht niet in de optocht mee te lopen, maar aan de zijkanten.

Op de zoekplek mogen de leerlingen met een palmpasenstok van de groepen 1 en 2 – onder het toeziend oog van enkele begeleiders – eieren zoeken. Voordat ze gaan eieren gaan zoeken, zullen er nog enkele liedjes gezongen worden. De kinderen krijgen na afloop chocolade-eieren mee naar huis. De leerlingen met een palmpasenstok van de groepen 3 en 4 mogen dit jaar ook eieren zoeken; alleen zal dit op een apart gedeelte gebeuren.

Bathmense kinderen die speciaal basisonderwijs volgen zijn ook van harte welkom!