Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

BATHMEN – Gemeentebelang is al 80 jaar lokaal actief. Eerst in Bathmen en sinds 2005 in de gemeente Deventer. Sinds vier jaar is Gemeentebelang de grootste fractie in de raad. De partij blijft zich onverminderd inzetten voor een solide financieel beleid. “We vinden dat de gemeente zich vooral moet richten op haar kerntaken en goed moet omgaan met gemeenschapsgeld,” aldus lijsttrekker Liesbeth Grijsen.Onder haar leiding als wethouder van onder meer financiën is de financiële positie van de gemeente Deventer flink verbeterd. Er kan weer structureel geïnvesteerd worden. In mensen, economie en duurzaamheid.

Gemeentebelang heeft zich de afgelopen jaren voor en achter de schermen ingezet voor het verbeteren van de kansen voor de inwoners en bedrijvigheid, ook in Bathmen en Loo. Zo is nieuwbouw op de Bathmense Enk eindelijk een feit, is een bosbegraafplaats op ’t Hemeltje voorkomen en wordt er samen met de Belangen Vereniging Bathmen gewerkt aan geluidswerende maatregelen langs de A1. Het behoud van de leefbaarheid in buurten, dorpen en kernen staat hoog op de prioriteitenlijst van Gemeentebelang, net als een treinstation in Bathmen.

Gemeentebelang gaat verantwoord, daadkrachtig en lokaal verder. Kandidaten uit Bathmen en Loo: Peter Onvlee, Bas van Swigchem, Erik Stegink, Rafaat Alebate, Gerben Beunk, Karin Tempelman, Barbara Wartena en Ton Koot.