Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Renovatie en nieuwbouw ’t Dijkhuis in Bathmen

Bathmen – Het college van de Gemeente Deventer heeft de uitgangspunten vastgesteld voor de renovatie en vernieuwing van woon-, zorg- en dienstencentrum ’t Dijkhuis in Bathmen. Het doel van ’t Dijkhuis is dat dorpsbewoners met een zorgvraag in principe in het dorp kunnen blijven wonen, ook als de zorg omvangrijker en complexer wordt.

 

Wethouder Liesbeth Grijsen: “Wij staan positief tegenover deze ontwikkeling. Nieuwe zorgwoningen in Bathmen voorzien in een behoefte. Belangrijke uitwerkingspunten zijn nog het parkeren en de inrichting van de omgeving.”

Directeur-bestuurder Jackie van Beek: “We streven met de vernieuwing van ’t Dijkhuis een uitnodigend, open en eigentijds gebouw na met een lichte uitstraling en een duidelijke verbondenheid met de lokale gemeenschap van Bathmen.”

Plannen ’t Dijkhuis

De ingrijpende plannen omvatten onder meer nieuwe (huur)appartementen en een nieuw restaurant aan de Kerkdijk. Het aantal ontmoetingsruimten wordt uitgebreid. Ook worden appartementen voor tijdelijk verblijf vernieuwd. Tweekamer zorgappartementen krijgen een betere indeling en de cliënten op de besloten afdeling dementie krijgen een beter toegerust appartement en meer buitenruimte.

 

Uitgangspunten

In de nota van uitgangspunten worden de kaders gegeven voor de nieuwe ontwikkeling. De gemeente vindt het positief dat ’t Dijkhuis de entree richting de Brink wil aanleggen. Daarnaast moet ’t Dijkhuis het parkeren goed regelen en zijn er kansen voor duurzame mobiliteit. Duurzaamheid is een belangrijk thema bij de renovatie.

 Afstemming

De bewoners in de omgeving zijn eerder al over de plannen van ’t Dijkhuis geïnformeerd. Ook is er overleg met de werkgroep Brink Bathmen. In oktober is er wederom een communicatiemoment met de buurt gepland.

Verder proces

Hierna volgt een zogeheten anterieure overeenkomst en de bestemmingsplanprocedure. In die procedure heeft iedereen de gelegenheid om reacties op het plan te geven. Het ontwerp bestemmingsplan wordt daarna ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. De bouw en renovatie vinden vervolgens gefaseerd plaats en duren naar verwachting tot en met 2024.