Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

36e Editie klootschieten

in Bathmen

BATHMEN – Tijdens Koningsdag verzorgt het Cultuuhuus Braakhekke Bathmen opnieuw het klootschieten, in samenwerking met de Oranjecommissie Bathmen. Er kunnen weer maximaal 70 teams van vijf personen deelnemen, met als voornaamste inzet de Bathmense Klootschiet-wisselbeker.

Dit jaar zal de 36e editie plaatsvinden van het klootschieten.

Inschrijfformulieren zijn inmiddels verspreid onder de teamcaptains die vorig jaar deelnamen.

Teams die nog deel willen nemen kunnen zich aanmelden, tot uiterlijk 10 april a.s. bij Henk Oplaat, Oude Holterdijk 8 te Bathmen.

Ieder team moet bestaan uit vijf personen die ouder moeten zijn dan 16 jaar. Bij opgave dienen alle namen en adressen vermeld te worden. Gelijktijdig met de inschrijving moeten de kosten à € 10,- per team worden voldaan.

De inschrijving stopt zodra het maximum van 70 teams is bereikt.

Voor vragen over het klootschieten c.q. inschrijven kunt u terecht bij Henk Oplaat (541260).