Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

50 jaar P.J.B. Boeldag Bathmen


Bathmen – De Plattelandsjongeren Bathmen organiseren dit jaar voor de 50e keer de boeldag in manege ‘t Ruiterkamp in Bathmen, een moment waar men graag even bij wil stilstaan.
Justin Makrvoort namens de P.J.B.: “Elk jaar in de laatste weken van oktober organiseert de boeldagcommissie van de P.J.B. deze rommelmarkt met veiling. Ieder jaar krijgen we weer hulp van onze aspirant leden (12 t/m 16 jaar) leden ( 16 t/m 35 jaar) en donateurs (35 jaar en ouder) ook dragen de plattelandsvrouwen afd. Bathmen ieder jaar hun steentje bij door het bakken en verkopen van oliebollen tijdens de boeldag. Jong en oud helpen mee om dit evenement te laten slagen.


De P.J.B. Boeldag is ontstaan doordat er op een gegeven moment geld nodig was om de kerk in Bathmen te restaureren en te onderhouden. De Plattelands Jongeren Bathmen hebben toen een rommelmarkt georganiseerd, waarbij de opbrengst ten goede kwam aan de kerk in Bathmen. Dit was een zodanig succes dat de daarop volgende 5 jaren de opbrengst ook volledig naar de restauratie van de kerk ging. De daarop volgende jaren kwam de opbrengst ook beschikbaar voor andere goede doelen uit de voormalig gemeente Bathmen. Zij konden zich melden om mee te delen in de opbrengsten, een goed onderbouwde aanvraag en een sluitende begroting is het uitgangspunt.
De opzet is in de afgelopen 50 jaar hetzelfde gebleven. Eén week vóór de Boeldag halen de Plattelands Jongeren met trekkers en wagens diverse spullen op bij de mensen in het dorp Bathmen. Ook het buitengebied van de voormalige gemeente Bathmen wordt meegenomen. In de week er na worden de spullen gesorteerd en uitgestald in manege ’t Ruiterkamp. Elk jaar weer met de Boeldag proberen de vele P.J.B.-ers de spullen weer te verkopen om elk jaar een zo’n groot mogelijke opbrengst te genereren! De insteek blijft nog steeds hoe meer opbrengst, hoe meer goede doelen er ondersteund kunnen worden.

Leuke weetjes de afgelopen 50 jaar:
Er is in totaal €323.023,- uitgekeerd aan goede doelen in de voormalige gemeente Bathmen (gemiddeld per jaar 6.460 euro uitgekeerd).
Er zijn de afgelopen 50 jaar ruim 45 boeldag commissieleden actief geweest met de organisatie van de boeldag.
We hebben hulp gehad van ruim 1000 vrijwilligers de afgelopen 50 jaar.

Enkele voorbeelden van goede doelen de afgelopen 50 jaar zijn onder andere de aanschaf van een duofiets, verlichting voor de Bathmense sportvelden, diverse instrumenten voor Orpheus, restauratie van windkorenmolen de Leeuw en heel veel andere doelen.
We hopen dat de boeldag nog vele jaren een mooi en vast evenement mag zijn in Bathmen op naar de 100 jaar
Bathmen maken we samen!”