Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Aanwinst voor Bathmen met de komst van mini-natuurpark

‘Het Broake Bos’

(Foto: Frans Hendriks.)

Door Evert van de Weg.

BATHMEN – Generaties lang heeft de familie Brilman geboerd op de boerderij ‘De Broake’ aan de Schipbeeksweg in Bathmen. De familie was ook al sinds circa 1850 eigenaar van een stuk bos van enkele hectares aan de Steginksweg, hoek Varkensdijk. Heel lang leverde dit bos hout voor verbouwingen, hout ook voor de verwarming van de boerderij en daarnaast leverde het bos plaggen voor de stallen. De laatste decennia was dat allemaal niet meer zo nodig, dus gebeurde er maar weinig met het bos.

Intussen was de familie Brilman, zowel Wim Brilman (Sr.) als ook Erik Brilman (Jr.), beiden met aanhang, verhuisd naar een andere boerderij aan de Steginksweg. In overleg met zijn vader en zijn vrouw Jolanda besloot Erik wat anders met het stuk bos te gaan doen. Erik Brilman: “Samen kwamen we op het idee om er wat zeldzame koeien- en varkensrassen in te plaatsen. Ik heb sowieso liefhebberij daarvoor, ook al vanuit mijn bedrijf PigDrive. Ons leken Schotse Hooglanders als koeienras en het Bonte Bentheimer varken als varkensras helemaal geschikt om in dit stuk bos te huisvesten. We hebben het stuk bos grondig opgeknapt, er een degelijke omheining omheen laten zetten en er zowel voeder- als ook schuilmogelijkheden voor de dieren in aangebracht. Daarna hebben we er twee Schotse Hooglanders en een Bentheimer varken met drie al wat oudere biggen ingezet.”

De Schotse Hooglanders, zwart in dit geval, zijn heel geschikt om het hele jaar als grazer te worden ingezet, al worden ze hier bijgevoerd. Ze hebben weinig verzorging nodig en zijn zelden agressief. Het Bonte Bentheimer landvarken is een oud varkensras dat veel voorkwam in de grensstreek, ook in Twente en Salland. Nadat het ras tot 1950 veel gefokt werd werden de aantallen daarna snel lager door een veranderende consumentenvraag en was het ras rond 1990 bijna uitgestorven.

Zaterdagmiddag 24 december, net voor de kerstdagen, opende de familie Brilman het mini-natuurpark, onder het toeziend oog van vele tientallen toeschouwers. Na een korte inleiding door Erik Brilman over het bos en de bijzondere dierenrassen die er nu in komen te verblijven, onthulde Wim Brilman een plaquette met veel informatie over het gebied en de aparte dierenrassen die nu te bewonderen zijn. Muzikaal werd één en ander begeleid door het aanzwellende tromgeroffel van de jongste generatie Brilmannetjes. Het talrijke aanwezige publiek nam er nog eentje tegen de gure wind en kon de Schotse Hooglanders en het Bentheimer varken van nabij bewonderen omdat die eensgezind heel nieuwsgierig dichtbij aan de andere kant van de omheining aan het snuffelen waren.

Erik Brilman: “Zowel één van de Schotse Hooglanders als ook het Bentheimer varken is drachtig, dus is over een tijdje ook de gezinsuitbreiding te bewonderen.”