Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Actie Kerkbalans “Geef voor je Kerk”

BATHMEN/OKKENBROEK – De jaarlijkse actieperiode van Actie Kerkbalans gaat volgende week van start. Door het hele land gaan overal vrijwilligers op pad en vragen de leden om een steentje bij te dragen aan de plaatselijke kerk. Zo ook in de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek waar voor een specifiek thema is gekozen met als trefwoord ‘Verbinden’.

Het zoeken van verbinding is altijd al een sleutelwoord geweest in de dorpen van Okkenbroek en Bathmen, aldus de Kerkrentmeesters, die voor de aansturing van de actie zorgen. Dat doel is in de kerk niet anders. Verbinding zoeken tussen mensen onderling in alle geledingen. Daarmee vorm je een gemeenschap in kerk en dorp waar mensen oog hebben voor elkaar. Waar mensen in de knel een helpende hand wordt geboden.

Verbinden heeft er afgelopen tijd een heel nieuwe dimensie bij gekregen. Predikant Gert Wijnstok daarover: “Fysieke bijeenkomsten waren zeer beperkt of helemaal niet mogelijk. De digitale wereld zorgde voor nieuwe mogelijkheden. Kerkdiensten gingen online. Ook andere uitzendingen werden ontwikkeld zoals Thuis in de Kerk, met veel bekende dorpsgenoten. De digitale Herdertjestocht was ook een prachtig initiatief en kon op die manier toch worden meegemaakt door iedereen”.

De bijdragen van de leden wordt gebruikt voor omzien naar elkaar (pastoraat), voor de zeer veelzijdige activiteiten zoals Thuis in de Kerk, voor de kosten van de kerkgebouwen, pastorieën, salarissen maar ook voor maatschappelijke projecten en nog veel meer. Voor alles wat nodig is voor een levende en vitale kerkelijke gemeente. Zo kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen in onze dorpen Okkenbroek en Bathmen.

De Kerkrentmeesters hebben namens de kerken in Bathmen en Okkebroek daarom een duidelijk verzoek: Vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. Ruimhartig, zodat ons professionele team zich door u ondersteund weet. Ruimhartig, zodat we samen aan de slag kunnen. Ruimhartig, zodat de kerk het hart van beide dorpen kan blijven.
In de week van 18 januari 2021 valt bij u de brief voor de Actie Kerkbalans op de mat. Voor het verzamelen van de enveloppen komen de contactpersonen met een Corona-proof voorstel. Doet u mee? Uw bijdrage is onmisbaar.”