Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Alzheimer Nederland zoekt collectanten in Bathmen

Collecteweek 5 t/m 10 november 2018

BATHMEN – Alzheimer Nederland zoekt collectanten in Bathmen, met name in Loo en het buitengebied. Bathmen is dit jaar uitverkoren om met een aantal bussen te mogen collecteren waarop een pinautomaat zit. Daarnaast kan er met de QR-code op de alle bussen via iDEAL betaald worden en natuurlijk ook met los geld.Wilt u ook uw steentje bijdragen door mee te helpen als collectant? Alzheimer Nederland is hier blij mee. U kunt zich opgeven bij Harry ter Horst tel. 543026 of harry.ter.horst@concepts.nl of www.alzheimer-nederland.nl/collecteren

 

Altijd aandacht voor Alzheimer

Vorig jaar en ook dit jaar heeft het Alzheimer Nederland aan aandacht niet ontbroken. Alzheimer Nederland is blij met deze aandacht. Het geeft Alzheimer Nederland de kans om aan een groter publiek te vertellen over het belangrijke werk dat men doet. En ze hebben de steun van de Nederlandse bevolking hard nodig.

Alzheimer Nederland werkt aan een oplossing voor dementie, nu en in de toekomst. Ze werken aan een wereld waarin perspectief kan worden geboden, zelfs in de zwaarste omstandigheden. Waarin mantelzorgers worden geholpen met hun zorg en zorgen, men meer aandacht heeft voor elkaar en waarin men steeds dementievriendelijker wordt.

De collecteweek is een prachtig moment om hier aandacht aan te geven, daarom roept Alzheimer Nederland u op om een stukje mee te lopen.