Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Ango en lokale projecten

slaan handen ineen

Nationale collecte Handicap.nl 22 t/m 27 juni

BATHMEN – Van maandag 22 tot en met zaterdag 27 juni collecteert Handicap.nl voor mensen met een beperking in Nederland. Het geld dat Handicap.nl ophaalt gaat naar het Ango Fonds. Vanuit dit Fonds wordt individuele financiële hulp gegeven aan mensen die buiten andere regelingen vallen. Ook lokale initiatieven worden met de opbrengst ondersteund. Bovendien geeft de Ango sociaaljuridisch en financieel advies (zoals belastingadvies) aan mensen met een beperking.

Ook in 2015 is een collecte nog hard nodig! Juist nu er zoveel bezuinigd wordt in de zorg en eigen bijdragen worden gevraagd, waarbij chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen onvoldoende worden gecompenseerd. Voor alle zaken, waarbij mensen buiten alle andere regelingen vallen, wordt er nu meer en meer een beroep gedaan op de hulp van het Ango Fonds. Omdat steeds meer mensen in financiële problemen komen vanwege hun handicap of chronische ziekte is de opbrengst van de collecte van groot belang.

 

Gewoon meedoen

Handicap.nl is de collecte van de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (Ango). De Ango wil medemensen met hun beperking of chronische ziekte gewoon mee laten doen met de maatschappij, waarbij ze zelf de regie over hun leven kunnen voeren en niet (altijd) afhankelijk zijn van anderen. Dit kan bijvoorbeeld met een sta-op stoel of een goed matras, maar ook met een autoaanpassing zodat iemand weer kan gaan werken en een eigen inkomen kan verwerven. Omdat de Ango ook het sociale aspect belangrijk vindt, kan men bijvoorbeeld ook een bijdrage vragen voor de aanschaf van een computer voor het leggen van contacten via internet of voor een hobby of (vrijwilligers)werk.

 

Sinds 1927

De Ango komt al sinds 1927 op voor gehandicapten en chronisch zieken. De Ango springt bij waar nodig is. Met individuele financiële hulp, maar ook met juridisch advies en belastingadvies. In het hele land zijn daarvoor Ango-afdelingen en -adviseurs die mensen met raad en daad bijstaan.

 

Plaatselijke initiatieven

Veel lokale verenigingen die betrokken zijn bij gehandicapten en/of chronisch zieken verzorgen plaatselijk de Handicap.nl collecte. Een deel van de opbrengst wordt door deze verenigingen besteed aan eigen activiteiten.

 

Meer informatie: Kijk op www.ango.nl/steun of bel naar 033-4654343 (maandag t/m donderdag).