Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

ArtEZ Lunchconcert

Bezoekje aan de schouwburg

BATHMEN – In de wintermaanden biedt de schouwburg in Deventer de mogelijkheid voor belangstellenden om rond lunchtijd een voorstelling van licht klassieke muziek, dans of theater bij te wonen.Het lunchconcert op 16 februari gaat helaas niet door! Maar men gaat wel iets anders doen! Het Rode Kruis en de Zonnebloem bieden u hulp aan, indien u mee wilt. Zij zorgen voor vervoer en verdere noodzakelijke hulp. Verder is het de bedoeling om na afloop gezamenlijk te lunchen. Kosten vervoer en lunch: €15,00.

De voorstelling waarbij zij hulp willen bieden is op vrijdag 16 februari 2018. Men verwacht u om 10.30 uur in de hal van ’t Dijkhuis.

Opgave bij Jacqueline de Graaf, tel. 543365 of Annie Fransen, tel. 654703.