Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

ArtEZ Lunchconcerten Deventer

Bezoekje aan de schouwburg

BATHMEN – In de wintermaanden biedt de Schouwburg in Deventer de mogelijkheid voor belangstellenden om rond lunchtijd een voorstelling van licht klassieke muziek, dans of theater bij te wonen.Het Rode Kruis en de Zonnebloem bieden u hulp aan, indien u zo’n concert graag bij wilt wonen. Zij zorgen voor vervoer en verdere noodzakelijke hulp. Verder is het de bedoeling om na afloop gezamenlijk te lunchen.

De voorstelling waarbij hulp geboden kan worden, is op vrijdag 19 februari 2016.

Wanneer u zich heeft opgegeven, verwacht men u om 11.00 uur in de hal van Dijkhuis.

Jacqueline de Graaf , tel. 543365. Annie Fransen, tel. 654703.