Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Asbestdaken en vervallen schuren: een kostenpost of een kans om te bouwen en te wonen?

BATHMEN – Voor 2025 moeten alle asbestdaken zijn gesaneerd in Nederland. Asbestsanering betekent voor de één asbestafvoer en realisatie van een nieuw dak. Voor de andere eigenaar betekent asbestsanering een grote kostenpost, omdat schuren gesloopt en afgevoerd dienen te worden.Om de kosten van de sloop en asbestsanering enigszins te dekken, bieden diverse gemeenten transitie mogelijkheden. Voor de omzetting van een erf kan men als tegenprestatie voor de sloop van ‘landschap ontsierende’ gebouwen één of soms twee woningen bouwen. Heeft men maar een enkele te slopen schuur, dan biedt clustering van sloopmeters kansen. Of heeft men liever geen extra woning op het woonerf, dan kan men de sloopmeters verkopen.

Bij bedrijfsbeëindiging van een landbouwbedrijf kan een transitie kansen bieden voor een hogere verkoopkans en opbrengst. Een strategische planning van de verkoop van percelen landbouwgrond en eventuele fosfaat-, varkens- en/of pluimveerechten en gekoppeld met de transitie van het boerenerf, biedt uitzicht op goede verkoopkansen.

Wenst u advies op het gebied van verkoop, aankoop of transitie van uw boeren-/woonerf? Olden Makelaars begeleidt u zoals altijd betrokken, gedreven en deskundig, al meer dan 24 jaar. Bel voor een vrijblijvend gesprek met André Olden, 06-11608714 of stuur een e-mail naar: andre@oldenmakelaars.nl