Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Barmhartigheid..…

Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek

BATHMEN-OKKENBROEK – Op zondag komen mensen naar de kerk voor de kerkdienst. Komende zondag weer, om 10.00 uur in de Dorpskerk van Bathmen. Weet u welkom om het leven te vieren, te delen, inspiratie op te doen.

Er zijn kerkgangers die de wekelijkse samenkomsten niet willen missen. Omdat het hen bemoedigt om een duurzame positieve bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving. Een samenleving die gebaseerd is op barmhartigheid. Volgens de Bijbel zijn er zeven werken van barmhartigheid: zieken verzorgen, vreemdelingen herbergen, hongerigen voeden, dorstigen water geven, gevangenen bezoeken, naakten kleden en doden begraven. Barmhartig kun je zijn waar je ook maar bent. De inzet om barmhartig te zijn is niet om er zelf beter van te worden. Maar is altijd gericht op de ander. Wanneer je de ander echt ontmoet en je je in de ogen laat kijken en je op jouw verantwoordelijkheid aan laat spreken. Een mooie illustratie hiervan is het verhaal van de stiekeme weldoener. Het feit dat een rabbijn elke week op de avond voor de sabbat verdween, maakte de gemeente nieuwsgierig. Ze verdachten hem er van dat hij een geheime ontmoeting had met de Almachtige en stuurden één van hun leden achter hem aan. En dit was wat hij zag: de rabbijn vermomde zich als boer en ging een verlamde, niet-joodse vrouw helpen. Hij maakte haar huisje schoon en zorgde voor het eten. Toen de spion terug was vroeg de gemeente hem: “En? Wat heb je gezien? Steeg de rabbi ten hemel?” “Nee”, zei de man, “hij steeg nog hoger.” Barmhartige mensen zijn er veel, maar hun daden komen zelden in de krant. Barmhartigheid is onmisbaar in een samenleving. Door barmhartig te zijn dien je de samenleving als geheel. Op deze manier wordt ze tot een hemel op aarde voor iedereen!