Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Bathmen gaat gezamenlijk overgang oud en nieuw vieren

‘Bathmen telt af’ komt steeds meer in de steigers

BATHMEN – Op oudejaarsavond zal de Bathmense gemeenschap gezamenlijk op de Brink op een grootse en unieke wijze de overgang van 2017 naar 2018 vieren. Hiervoor is het comité ‘Bathmen telt af’ in het leven geroepen en de Stichting statutair opgericht. Ook aan andere voorwaarden is voldaan zodat de plannen nu verder uitgewerkt kunnen worden. Het is de bedoeling dat er voor alle geledingen uit de bevolking een attractief programma wordt gemaakt, met o.a. het gezamenlijk aftellen tot het moment van 0.00 uur 2018. Hierna zal een groot professioneel vuurwerk worden afgestoken.Er zijn inmiddels diverse bijeenkomsten geweest om de haalbaarheid en de belangstelling van de bevolking te peilen. Het enthousiasme was algemeen zo groot dat nu definitief gesteld kan worden, dat het grote slotfeest van 2017 op de Brink in Bathmen doorgaat. En ook dat het zich in een al even groot nieuwjaarsfeest in 2018 zal voortzetten. Er is een uitvoerend comité opgericht bestaande uit Sanne van Toor, Ingrid Boksebeld, Gerrit Jan Vels, Joop Blaauw en Barend Breukink. Zij hebben op hun beurt al diverse werkgroepen geformeerd en vooral de werkgroep Jongeren onder leiding van Maaike Dokter timmert al druk aan de weg.

 

Sfeervolle en feestelijk overgang

Naast het aftellen zal het grote professionele vuurwerk op de Brink ongetwijfeld een trekker van jewelste worden, maar ook voor na twaalf uur wordt er een groot feest in de steigers gezet. De voorbereidingen zijn nu al volop bezig en na de vakanties zal men met gedetailleerde plannen naar buiten komen. De opzet van de activiteit is dat de inwoners de mogelijkheid geboden wordt gezamenlijk op een bijzondere wijze de overgang van 2017 naar 2018 te beleven. Het gebeuren zal plaatsvinden in de dorpskern en vooral op de Bathmense Brink. Hierdoor kan de eenheid en de saamhorigheid van het dorp en haar inwoners worden verstevigd en heeft het evenement hierdoor een sociaal maatschappelijke functie. Kortom met louter goede bedoelingen het jaar uit en even goede voornemens het nieuwe jaar in. Bathmen heeft weer eens een uniek feest voor de boeg.