In Bathmen is altijd wat te doen!

BATHMEN – De Stichting Bathmen Promotie wil graag uw activiteiten/evenementen zoveel mogelijk onder de aandacht brengen; hiervoor bieden zij u de mogelijkheid deze aan te melden via info@bathmen.nlEen goede jaarplanning draagt eraan bij dat evenementen tot hun recht komen. Daarom wil men graag van u weten of u in 2018 een activiteit/evenement organiseert en welk evenement dat is.

Aan de hand van de ontvangen aanmeldingen die binnen komen via info@bathmen.nl wordt de ‘kalender Bathmen actief’ voor 2018 opgesteld op de site Bathmen.nl Op deze wijze kunt u als organisator van een evenement deze goed plannen in relatie met andere evenementen en de Stichting Bathmen Promotie zorgt ervoor dat deze gepromoot wordt.

Mocht u een activiteit/evenement willen aankondigen op de borden Bathmen Actief, dan dient u minimaal 6 weken voor het evenement een e-mail te sturen naar het Infopunt Bathmen. Het e-mailadres is: infopunt@bathmen.nl De borden worden één keer per maand aangepast.

Indien u in 2018 een evenement wilt organiseren, dan vraagt men u ook om tijdig een vergunning aan te vragen, minimaal 8 weken voorafgaand aan de evenementendatum.

U kunt de vergunning aanvragen met het online aanvraagformulier: http://www.deventer.nl/loketten/digitaal-loket/evenement-organiseren.

Per 1 januari 2018 geldt voor zowel A- als B-evenementen een indieningstermijn van ten minste 8 weken, voor C-evenementen blijft deze termijn 12 weken.