Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Bathmen steunt Diabetes Fonds met € 2898,-

BATHMEN – In Bathmen gingen 63 vrijwilligers op pad voor het Diabetes Fonds. Gezamenlijk haalden zij met de collectebus  € 2898,- op. Het opgehaalde geld gaat naar onderzoek om diabetes beter te behandelen of te voorkomen.

Gevolgen van diabetes

Ongeveer 1 miljoen Nederlanders hebben diabetes, suikerziekte. Veel mensen denken dat diabetes wel meevalt, maar helaas kan het ernstig zijn. Diabetes leidt ook vaak tot andere ziekten of klachten. Zoals hart- en vaatziekten, dementie en problemen met ogen, nieren en voeten.

 

Oplossingen door onderzoek

Dankzij onderzoek is al veel bereikt waardoor mensen met diabetes gezonder en langer kunnen leven. Zo is ontdekt hoe diabetes type 1 ontstaat, dat is een fout van het afweersysteem. Daardoor kunnen artsen nu bij sommige kinderen diabetes afremmen. Ook is er nu bijvoorbeeld betere begeleiding van mensen met diabetes en depressie, wat vaak samengaat. Daardoor voelen mensen zich beter en ze blijven gezonder. Geld voor meer onderzoek is hard nodig. Het Diabetes Fonds zet zich hiervoor in en betaalt in Nederland het meeste onderzoek naar diabetes.

 

Niemand aan de deur gehad?

Inwoners van Bathmen die geen collectant aan de deur hebben gehad, kunnen alsnog geld overmaken op giro 5766 t.n.v. het Diabetes Fonds in Amersfoort. Voor meer informatie: bel 033 – 4622055 of kijk op www.diabetesfonds.nl