Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Bathmen veilig voor iedereen!

BATHMEN – Donderdagavond 22 maart vond er in `t Dijkhuis een informatieavond plaats over Bathmen dement vriendelijk dorp. Dit is een thema op de Dorpsagenda van Bathmen en de werkgroep Bathmen dement vriendelijk dorp heeft de informatieavond georganiseerd.De avond is druk bezocht en er werd uitgebreid gediscussieerd over wat Bathmen kan doen om dit te bereiken. Vele dorpen en steden zijn hier inmiddels mee bezig, zoals Dalfsen. Voorafgaand aan de discussie vertelden Mira Holtman uit Terwolde en Otto Westra inspirerend over hun persoonlijke ervaringen. Aan de hand van 10 doelstellingen en de verhalen van Mira en Otto werd daarna over het thema doorgesproken. De uitkomsten uit deze discussierondes worden door de werkgroep uitgewerkt waarna er een plan komt voor Bathmen. Dit onderwerp heeft weer raakvlakken met andere thema`s van de Dorpsagenda zoals de herinrichting van de Brink. Ook kwam naar voren vooral de verbinding te zoeken met de ondernemers van Bathmen.

Bathmen Beter Best.