Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Bathmen zeer bezorgd over besluit goederentreinen Oost-Nederland

Bathmen – Eindelijk is er nu nieuws over hoe de regering verder wil met de spoorplannen voor het goederenvervoer in Oost-Nederland ( GON). Het is geen groot nieuws, noch onverwacht. Staatssecretaris Mansveld heeft besloten voorlopig de besluitvorming voor zich uit te schuiven. Maar na 2020 zullen de extra goederentreinen in principe de route langs Deventer nemen (‘kopmaken’). Verdere besluitvorming laat nog jaren op zich wachten. De risico’s van dit scenario blijven voor Bathmen onverkort groot.

 

Staatssecretaris

De staatssecretaris meldt dat de varianten met een spoorboog in Bathmen “komen te vervallen”. Ondanks de strategisch en politiek ‘slimme’ zet om tot 2020 het besluit in de ijskast te zetten, kunnen sluipenderwijs echter steeds meer voorbereidende maatregelen worden genomen (bijvoorbeeld spoortunnels zoals nu in Colmschate) die erop gericht zijn ‘ons’ spoor klaar te maken voor de toevloed aan goederentreinen in de toekomst. Het risico dat daarbij in een later stadium tóch weer het alternatief van een spoorboog op tafel kan komen, is reëel.

Maar ook zonder spoorboog zal Bathmen – net als een hele reeks plaatsen van Arnhem tot Hengelo – uiteindelijk forse overlast van de goederentreinen over het bestaande spoor te verwerken krijgen. Aan de bezwaren die van vele kanten zijn geuit op de wijze waarop de m.e.r.-procedure tot nu toe is uitgevoerd en gerapporteerd, wordt nog steeds niet tegemoetgekomen. De staatssecretaris baseert haar oordeel nog steeds op de feitelijk onjuiste beeldvorming die uit het MER ontstaat.
Dat de staatssecretaris nog steeds weigert om nu het Noordtak-alternatief serieus te gaan onderzoeken, is vanuit het langere-termijn-perspectief bizar. De Noordtak reduceert de maatschappelijke overlast aanzienlijk, geeft het spoorgoederenvervoer tot in lengte van jaren veel meer armslag en blijkt in het langjarig gebruik ook nog eens economisch veel voordeliger te zijn.
Van de regering had de Belangenvereniging Bathmen meer visie verwacht en ook meer gevoel voor de inmense kwalijke gevolgen die de huidige ‘oplossing’ voor het spoorgoederenvervoer met zich meebrengt. Het duidelijke standpunt dat de provincies Overijssel en Gelderland samen met de belangrijke stakeholder Havenbedrijf Rotterdam hebben ingenomen, dat de Noordtak het beste alternatief biedt, mag door het huidige besluit van de staatssecretaris niet uit het zicht verdwijnen. De BVB verwacht van de provincies en het Havenbedrijf dan ook dat ze druk blijven uitoefenen op de regering de Noordtak serieus te nemen.
Als (meer) treinen de route Elst-Oldenzaal via Deventer moeten gaan rijden, zal dat ongetwijfeld het protest aan de IJssellijn en de Twentelijn niet verminderen. Ook ons geluid zal hoorbaar blijven, zeker ook richting Kamerleden die zich tegen de spoorbogen en ook voor nader onderzoek naar de levensvatbaarheid van de Noordtak hebben uitgesproken.