Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Bathmense Boeldagcommissie deelde voor 47 ste keer flink wat geld uit

Evert van de Weg.

BATHMEN – Al sinds 1972 wordt de opbrengst van de Boeldag in Bathmen gul uitgedeeld aan goede doelen in Bathmen. Het begon met geld bij elkaar halen voor de restauratie van de Dorpskerk, maar het Boeldag-gebeuren was zo’n succes dat het in de jaren daarna doorgezet werd ten bate van allerlei Bathmense goede doelen. De stuwende kracht al die jaren achter de Boeldag is de Boeldagcommissie van de Plattelands Jongeren Bathmen, de PJB. Alles bij elkaar is in die jaren nu al dik meer dan 300.000 Euro uitgedeeld.In Café De Brink hadden zich vrijdag 27 december vertegenwoordigers van diverse organisaties verzameld die te horen hadden gekregen dat ze een bijdrage zouden ontvangen voor het project, waarvoor ze een aanvraag hadden ingediend. Voorzitter Tonnie Verwoerd onderstreepte nog eens extra in zijn begeleidend praatje dat de vele vrijwilligers zich graag inzetten voor het nobele doel het sociaal-culturele werk in Bathmen te promoten.

Tonnie Verwoerd: ,,Deze keer hielpen maar liefst 135 vrijwilligers mee om met heel veel inzet het eindbedrag van 13.870 Euro bij elkaar te brengen. Dat zijn dan leden van de PJB, maar ook de dames van de Oliebollencommissie van de Vrouwen van Nu die heel wat geld bij elkaar bakken. Er gaat heel veel werk zitten in het ophalen van de spullen, het inrichten van de manege enzovoort enzovoort.’’

Daarna reikte Tonnie Verwoerd de cheques uit aan de organisaties, wiens verzoek om steun was gehonoreerd. Het was een lange lijst en de vertegenwoordigers konden even toelichten wat voor nuttige bestemming het geld zou krijgen.

Toegekende bedragen:
– Buurtvereniging Zuidloo: 500 Euro voor aanschaf koelkast.
– Stichting Oranjecommissie Bathmen: 500 Euro voor voorstelling op Koningsdag.
– Cultuurhuus Braakhekke: 500 Euro voor aanschaf pianolift.
– OR Looschool: 500 Euro voor verwarmde AED kast.
– Hengelsportvereniging Bathmen: 620 Euro voor aanschaf bosmaaier.
– Buurtvereniging de Vegerink: 750 Euro voor herinrichting speelveld.
– PJB uitwisseling: 1000 Euro voor uitwisseling met partner in Engeland.
– De Roos Zij Ons Doel: 1000 Euro voor asbestsanering clubgebouw.
– ABS Beachvolley en -handbal: 1500 Euro voor nieuwe LED verlichting.
– Orpheus Bathmen: 2000 Euro voor aanschaf trompetten.
– PJB Hoofdbestuur: 5000 Euro voor jubileum van 100 jaar PJB.

Tonnie Verwoerd onderstreepte het belang van de bijdrages die Bathmense ondernemers geven. Ook ging hij nog even in op het gesprek dat de Boeldagcommissie heeft met de gemeente Deventer over de stortkosten voor het restafval dat de boeldag oplevert. De gemeente Deventer nam die stortkosten steeds volledig voor haar rekening, maar wil graag tot een opzet komen waarbij de hoeveelheid afval sterk beperkt wordt door vooraf beter te sorteren en te scheiden. De gesprekken verliepen eerst wat moeizaam, maar de Boeldagcommissie heeft wel vertrouwen in een goede afloop. Tonnie Verwoerd: ,,We denken dat het werk dat we doen belangrijk genoeg is voor de Bathmense samenleving om op de nodige medewerking te kunnen rekenen. We willen nog lang doorgaan met ons nuttige werk.’’ (Foto: Justin Markvoort.)