Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Bathmense scholen bezoeken carillon

Bathmense scholen bezoeken carillon

BATHMEN – Op maandag 30 mei brachten de leerlingen van groep 6 van de Looschool een bezoek aan de Dorpskerk in Bathmen. De Stichting Bathmense Beiaard vindt het belangrijk dat kinderen kennis kunnen maken met de historie van de kerk, de kerktoren en met de rol die klokken speelden en spelen in de communicatie. Jan Achterkamp liet de klokken zien en bespeelde het carillon, Henk Tuin vertelde over het orgel, bespeelde het en demonstreerde de werking van orgelpijpen.

Elly Meuleman gaf uitleg over de kerk en de muurschilderingen. Samen met de vrijwilligers van de Stichting Bathmense Beiaard hebben zij gezorgd voor een gezellige en leerzame middag. Op 25 april brachten de leerlingen van groep 6 van de Dorpsschool een bezoek en op 23 mei was de Rythmeen aan de beurt.

Alle leerlingen hebben een tekening gemaakt. Deze tekeningen worden op vrijdagavond 17 juni tentoongesteld tijdens het carillonconcert om 19.30 uur op het kerkplein, waarbij het gezellig samen zingen op het programma staan. Daarna zijn tekeningen te bewonderen in de Dorpskerk.

Het carillon, een klokkenspel uit de lage landen, is een instrument dat met zijn muzikale mogelijkheden al eeuwenlang is gebruikt om burgers te informeren over de tijd en over emoties als droefenis of plezier. Daarom is er al eerder op initiatief van beiaardier Jan Willem Achterkamp een boekje gemaakt met als titel: “De klokken van Bathmen”. Het boekje is een interessante leidraad en goed bruikbaar om kinderen van de basisscholen kennis te laten maken met de klokken, in het bijzonder het carillon. Alle leerlingen hebben een exemplaar gekregen. Inmiddels hebben leerkrachten en leerlingen van de basisscholen uit Bathmen al voor de vierde keer kennis kunnen maken met het carillon in de toren van de Dorpskerk. Hiermee gaat een wens van beiaardier Jan Achterkamp in vervulling dat er over een paar jaar geen leerlingen van de Bathmense scholen komen, die nog nooit het carillon, de uit de 14e eeuw daterende toren, het Höltgrave orgel en de kerk van binnen hebben gezien. In de toren, die eigendom is van de gemeente, zijn ook enkele oude voorwerpen en het mechanisch uurwerk uit 1908 te zien.

De stichting Bathmense Beiaard hoopt nog vele jaren de schooljeugd te kunnen ontvangen.