Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

“Battumse Venne” collecteert

voor Anjeractie in Bathmen

BATHMEN – Vanaf maandag 1 tot en met zaterdag 6 juni vindt de 70e Anjeractie plaats, de jaarlijkse collecteweek voor cultuur- en natuurbehoud. Tienduizenden collectanten van culturele verenigingen gaan langs de deuren om geld op te halen voor het Prins Bernhard Cultuurfonds. De opbrengst gaat voor de volle honderd procent naar cultuur en natuurbehoud. Een derde van de opbrengst is voor de clubkas van de collecterende vereniging. Het overige geld is bestemd voor projecten binnen de provincie Overijssel.Cultuur is een belangrijke, bindende factor in de samenleving. Vanwege de forse overheidsbezuinigingen moet de zelfredzaamheid in de cultuursector vergroot worden. Juist nu is er extra behoefte aan steun. Mede dankzij de opbrengsten van de Anjeractie kan het Cultuurfonds jaarlijks ruim 3.500 projecten ondersteunen. Zo ondersteunt het Cultuurfonds onder andere de aanschaf van kleding en instrumenten voor muziekverenigingen, kostuums en decors voor plaatselijke cabaret- en theatergezelschappen; restauratie van historische schepen of monumentale kerken en educatieprojecten op het gebied van natuurbehoud.

Leden van de Boerendansgroep “Battumse Venne” zullen in Bathmen weer aan de deur komen met de bekende blauwe collectebus. Elke gedoneerde euro is bestemd voor cultuur en natuurbehoud in deze regio. In Overijssel kon mede daardoor in 2014 aan 200 projecten een bedrag van ruim € 500.000 worden toegekend.