Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Belangen Vereniging Bathmen wacht belangrijke ledenvergadering


BATHMEN – Op woensdag 9 november vindt er voor de Belangen Vereniging Bathmen (BVB) een belangrijke algemene ledenvergadering plaats. Op de agenda staat namelijk onder meer de samenwerking met de stuurgroep ‘Dorpsagenda’.

De ‘Dorpsagenda’ is een door de gemeente Deventer – in overleg met partijen in het dorp – opgestelde nota met gezamenlijke doelen. Om deze agenda actueel te houden en uit te voeren is er dan ook regelmatig overleg tussen het dorp en de gemeente.
Zoals de naam al aangeeft is de Belangen Vereniging Bathmen opgericht om de belangen van de Bathmense bevolking te vertegenwoordigen. Kortom de BVB is bij uitstek het lichaam om deze belangen bij de gemeente te bepleiten. Dit onder meer op het gebied van belangrijke thema’s als wonen, voorzieningen, economie en zorg.

Daarnaast staat onder meer de forse toename van het aantal goederentreinen dat door Bathmen rijdt op de agenda. Zo wordt er jarenlang extra overlast verwacht omdat de Betuwelijn nog niet aansluit op het spoor in Duitsland.

Ook een zeer actueel agendapunt is uiteraard de energietransitie. De gemeentelijke plannen hiervoor schieten niet erg op en nu heeft de gemeenteraad bepaald dat er ‘een integrale afweging moet komen over zon en wind’ met een goede participatie van de inwoners. Dat wil zeggen: goed en juist geïnformeerde inwoners kunnen tijdig hum mening geven en worden gehoord. Het moge duidelijk zijn, ook hierbij kan de BVB een sleutelrol spelen.
De voor veel Bathmenaren belangrijke algemene ledenvergadering van de BVB wordt op woensdagavond 9 november bij Braakhekke gehouden.