Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Belangenvereniging Bathmen (BVB) houdt enquête naar hinder door treinverkeer


Zorgwekkende toename; ook sprake van schade

BATHMEN – Al jaren neem het treinverkeer door onder andere Bathmen aanzienlijk toe. Omdat de Betuwelijn nog niet volledig kan worden gebruikt, nu het verlengde in Duitsland – ondanks herhaalde toezeggingen – nog steeds niet is voltooid, wordt vooral overlast ondervonden door goederentreinen die een alternatieve route kiezen.

Om de aard en omvang van de hinder in Bathmen nauwkeurig te bepalen, heeft de BVB in november/december een enquête gehouden waarop een groot aantal inwoners heeft gereageerd.
84% van hen ondervinden daadwerkelijk hinder, zowel door geluid als door trillingen, terwijl in meerdere gevallen ook schade wordt gemeld.
De hinder leidt tot gezondheidsklachten, o.a. ten gevolge van slaapstoornis en zorgen over schade aan het huis door de trillingen.
Trillingshinder wordt ondervonden tot op meer dan 250 meter afstand van het spoor.
Bovendien maken velen zich zorgen over het eveneens toenemende vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor en de risico’s daarvan bij calamiteiten.

De gedetailleerde resultaten van de enquête worden door de BVB gedeeld met overheid en politiek en met het Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking (RONA) waar de BVB bij is aangesloten en dat al decennia aandacht vraagt voor deze overlast en risico’s en pleit voor alternatieve routes voor het treinverkeer.

Zie ook www.bvbbathmen.nl
en www.rona-info.nl