Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Belangenvereniging Bathmen (BVB) vraagt mening bewoners over hinder treinverkeer


BATHMEN – Al jaren ondervinden veel inwoners van Bathmen e.o. hinder en overlast door het toegenomen treinverkeer op het spoor door Bathmen. De toename is vooral het gevolg van meer goederenvervoer sinds de Betuweroute nog steeds niet optimaal gebruikt kan worden.


De hinder bestaat vooral uit lawaai en trillingen, terwijl in een aantal gevallen zelfs sprake is van schade ten gevolge van trillingen. Bovendien waarschuwt de BVB voor het gevaar van ongevallen met het toegenomen vervoer door Bathmen van gevaarlijke stoffen. Hinder of overlast door treinverkeer leidt tot irritatie, slapeloosheid, stress, vermindering van het woongenot, enz. en vormt zo een directe bedreiging voor de volksgezondheid en veiligheid van de bewoners van Bathmen.

Om een beter inzicht te krijgen in de aard en omvang van de hinder en overlast heeft de BVB onlangs een enquête gestuurd naar haar leden; inmiddels hebben tientallen bewoners de enquête ingevuld. Ook niet-leden worden uitgenodigd de enquête in te vullen; u kunt de enquete vinden op de website van de BVB: www.bvbbathmen.nl. Deelname en persoonlijke gegevens worden uiteraard strikt vertrouwelijk behandeld. Deelname kan tot 7 december.

Ook andere woonkernen ondervinden hinder van dezelfde spoorlijn; belangengroeperingen in deze woonkernen werken samen in het Regionaal Overleg Aftakking Noord (RONA) waarbij ook de BVB is aangesloten. RONA lobbyt in Den Haag en bij regionale besturen voor de aanleg van een alternatief traject dat aanzienlijk minder overlast zou veroorzaken voor alle betrokken woonkernen; bovendien zou de aanleg daarvan veel minder kosten dan een aanpassing van het huidige traject.