Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Belangenvereniging Bathmen organiseert informatiebijeenkomsten A1

BATHMEN – De A1 ter hoogte van Bathmen is vrijwel dagelijks in het filenieuws en wordt in de komende jaren verbreed naar drie rijstroken per baan. Deze aanpassing aan de A1 zou een uitgelezen mogelijkheid bieden om maatregelen te nemen tegen de grote geluidsoverlast die het verkeer van de A1 veroorzaakt. Uit onderzoek van de gemeente Deventer bleek jaren geleden al dat zeer veel bewoners overlast hebben van de A1.Verbreden van de A1 leidt tot meer geluidsoverlast, terwijl nu al de normen worden overschreden. Dat blijkt uit metingen van het RIVM. Toch worden er door de overheid geen extra maatregelen genomen! Een lapje stiller asfalt en succes ermee!

 

Geluidswering bij de A1, hoe zit dat nu en wat wil / doet de Belangenvereniging Bathmen?

En nu een impressie, waarom wil de BVB zo’n impressie?

Om met de laatste vraag te beginnen: de BVB wil dat omwonenden een goed beeld krijgen van mogelijke oplossingen. Om goed met elkaar in gesprek te gaan is het belangrijk dat je een goed beeld hebt. De impressies waar de BVB om gevraagd heeft, helpen vragen te beantwoorden als: wat vinden we hiervan, is het voldoende of is meer nodig, past dit in ons landschap? Als je kiest voor een scherm of een wal: hoe ziet dat er uit in ons landschap? Hoeveel effect heeft dat? Wat de BVB vooral wil laten zien aan omwonenden en aan de overheid is dat innovatieve geluidwerende voorzieningen goed zijn in te passen in het mooie landschap.

Om u verder te informeren over de gang van zaken organiseert de BVB een tweetal inloopinformatiebijeenkomsten bij het Cultuurhuus.

Deze worden gehouden op zaterdag 22 oktober (10.00 – 12.00 uur) en maandag 24 oktober (19.00 – 21.00 uur). U bent van harte uitgenodigd!