Belangenvereniging Bathmen wil graag met u in gesprek

BATHMEN – Het begin van deze vakantieperiode in Bathmen was hectisch. Onze Rijksoverheid had weer eens een inspraak- en reactieperiode gepland; nu over de verbreding van de A1. Juist wanneer iedereen met vakantie gaat. Maar Bathmen heeft zich andermaal getoond een betrokken gemeenschap te zijn. Ca. 540 zienswijzen werden gepost. Niet dat Bathmen tegen de verbreding van de A1 is, maar wel tegen de gevreesde toename van het verkeerslawaai. Ingeklemd tussen spoorlijn en snelweg proberen wij ons dorp leefbaar te houden.Uw belangenvereniging blijft zich inzetten voor het welzijn in Bathmen. De vereniging is gehouden aan het uitschrijven van een jaarvergadering. Op 2 oktober a.s. om 20.00 uur is de openbare algemene jaarvergadering in woon- en zorgcentrum ’t Dijkhuis, Gorsselseweg 2.

Dit jaar zal afscheid genomen worden van twee bestuursleden. Kandidaat bestuursleden kunnen zich aanmelden.

Naast de gebruikelijke onderwerpen wil de BvB graag met u in gesprek. Immers de toekomst van Bathmen gaat ons allen aan.