Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Belofte maakt schuld.

Maar niet bij de overheid!!

BATHMEN – De nationale overheid heeft een programma gelanceerd om geluidshinder van wegverkeer en treinverkeer aan te pakken. Op de website van ProRail kunnen we lezen dat “De Overheid wil geluid voorkomen en beperken. Daarom werkt ProRail aan een stiller spoor” Zo gaat het verder dat bij gebleken “geluidsknelpunten er maatregelen moeten komen”. Dat klinkt hoopvol en krachtdadig vooral voor die gezinnen die al vele jaren in de herrie zitten. De indruk dat er nu echt iets zal gaan gebeuren kwam ook naar voren in de brief van de Gemeente Deventer aan betroffen bewoners van Bathmen. “ProRail heeft plannen het geluid van treinverkeer te verminderen” en kom naar de inloopavond waar een en ander zal worden toegelicht.Op 8 juni was het zover en ongeveer 40 inwoners waren afgekomen op deze veelbelovende oproep.

De functionarissen van de Gemeente hebben een heldere toelichting gegeven over de mogelijke inpassing van nog enkele geluidsschermen en/of raildempers. De bijeenkomst, waar ProRail en adviseurs schitterden door afwezigheid, liep echter uit op een – zoveelste- teleurstelling.

De beloofde maatregelen zouden er alleen komen, zolang het daartoe gereserveerde budget toereikend zou zijn. Bovendien geldt nog steeds het principe van doelmatigheid, wat wil zeggen dat de kosten wel in verhouding moeten staan tot het aantal inwoners. Het You Tube filmpje van ProRail vertelt een tegenovergesteld verhaal. De bewoners mogen kiezen uit drie soorten schermen en twee soorten beplanting, maar er blijkt ook nog een toets door een welstandscommissie roet in het eten te kunnen gooien.

ProRail lijkt al besloten te hebben om een flink bedrag te gaan besteden aan raildempers. Wat de bewoners niet kunnen weten, maar Rona, die ook vertegenwoordigd was, wel wist: raildempers werken niet of beperkt tegen het geluid van goederentreinen en die rijden vooral ’s nachts, een periode waarin de meeste mensen juist niet in hun slaap gestoord willen worden. Rona ontleent deze kennis aan informatie van het bedrijf dBVision, de geluidsadviseur van ProRail.

Bewoners namen de gelegenheid te baat om niet alleen over geluid, maar ook over andere zorgen te praten. Naast de risico’s die het vervoer van gevaarlijke stoffen met zich meebrengt, maakt men zich ernstig zorgen over hinderlijke trillingen en de schade die aan woningen ontstaat. Maar ja, daarin voorziet een geluidsplan niet.

Kortom, de Overheid loopt achter de ontwikkelingen aan, en belooft weer eens heel veel, maar het wordt weer een geval van: “Eerst zien, dan geloven”.