Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Bent u er bij aanstaande zondag als deze kaars wordt aangestoken?!

BATHMEN – Dan is het namelijk Wereldlichtjesdag. De dag dat overleden kinderen wereldwijd herdacht worden tijdens een speciale bijeenkomst. Hun naam wordt genoemd en er wordt een kaarsje voor hen aangestoken. Omdat dit over de hele wereld om 19.00 uur plaatselijke tijd gebeurt, vormt zich een lint van licht ter nagedachtenis aan deze kinderen. Dit jaar organiseert Henny Leemkuil een dergelijke bijeenkomst voor de tweede keer in Cultuurhuus Braakhekke voor mensen uit Bathmen e.o.Tijdens het elders bijwonen van eenzelfde bijeenkomst in 2017 wist Henny al dat ze dit ook in Bathmen wilde laten plaatsvinden. Er is een gezegde: “Geen kind is zo aanwezig, als een kind dat wordt gemist”. Een gezegde dat op dat moment voor haar duidelijk zichtbaar én voelbaar was bij de aanwezigen. Iets dat aandacht verdient! Het samenzijn en het ervaren van het verlies van een kind zorgen voor verbondenheid en herkenning, waardoor dit troost kan geven.

In Cultuurhuus Braakhekke staat de deur 8 december vanaf 18.15 uur open. Om 18.45 uur begint de bijeenkomst waarbij de namen van de overleden kinderen worden genoemd. Er is muziek en er zijn twee moeders die uit eigen ervaring vertellen over het verlies van hun kind.

De bijeenkomst eindigt ongeveer om 19.30 uur en dan staan er koffie én ranja klaar, want ook broertjes en zusjes zijn natuurlijk welkom.

Wanneer u de naam van een overleden zoon of dochter wilt laten noemen, kunt u dat bij binnenkomst doorgeven aan Henny óf van te voren door middel van een telefoontje: 0570-714818 of via een e-mail naar info@hennyleemkuil-uitvaartbegeleiding.nl

Wanneer u zich betrokken voelt bij het verlies van een kind, bent u van harte welkom op deze bijzondere avond.