Plan De Brink
Klik hier om de 3D animatie te bekijken

Bericht van de BVB

Verbreding A1:
wat betekent dat voor Bathmen?

De overheid is van plan om A1 te verbreden. De A1 van Apeldoorn tot Azelo wordt aangepast. Van Deventer oost tot Rijssen worden het twee keer drie rijbanen U heeft daarover kunnen lezen in de media. Op zich een goede actie. De het hele project zal 403 miljoen euro gaan kosten. Ook de provincie Overijssel ondersteunt dit voornemen en zal 10,5 miljoen euro bijdragen voor maatregelen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid in het Overijsselse deel van de Al-zone.

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau ligt tot 7 januari ter inzage en vormt het begin van de m.e.r.-procedure behorende bij het Tracébesluit. Het doel van de NRD is aan te geven welke voorkeursoplossing en eventuele varianten in het Milieueffectrapport en Tracébesluit onderzocht en uitgewerkt gaan worden.

Verbreding van de A1 heeft gevolgen voor het verkeer dat langs komt. Zien doet verkopen: men verwacht dat er meer verkeer over zal gaan.

Wat zijn de gevolgen voor Bathmen? Waaraan moet de overheid vooral onderzoek naar doen? Dat mag u zelf aangeven in een brief (= zienswijze) naar Rijkswaterstaat. Maar wel vóór 7 januari a.s. Dit is de gelegenheid voor de bevolking om alle vragen te stellen. Het gaat niet om “ik ben tegen”. Maar om: ik vind het belangrijk dat gekeken wordt naar geluidsbelasting, naar fijnstof, naar veiligheid enz.. Of: ik wil graag dat onderzoek gedaan wordt naar….kruising Gorsselseweg, Marsdijk…

 

Hoe kom ik aan informatie?

Op de website: www.bvbbathmen.nl staat de notitie en ook staan er aanwijzingen waar u uit kunt putten voor uw zienswijze.

 

Hoe stuur ik de brief in?

Inleveren van uw brief kan digitaal via: www.platformparticipatie.nl Klik op A1 Apeldoorn – Azelo en dan ‘zienswijze indienen op voornemen milieueffectrapport.

Of u stuurt uw brief per post naar: de Directie Participatie, A1 Apeldoorn – Azelo, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag.

De Belangenvereniging Bathmen is zeer geïnteresseerd naar uw zienswijze. Wilt u een afschrift naar de BVB sturen (digitaal of papier)? Doe dit in ieder geval vóór 7 januari.

 

U kunt zich ook digitaal aanmelden voor de nieuwsbrief van Rijkswaterstaat over de A1. Veel aanmeldingen vanuit Bathmen geeft aan dat Bathmen betrokken is!

En: word lid van de Belangenvereniging Bathmen via bvb@concepts.nl  Dan wordt u op de hoogte gehouden. “Laten we zorgzaam zijn voor ons mooie Bathmen”, aldus het bestuur van de BVB.